Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An: tập huấn phần mềm tiếp nhận và quản lý kết quả quan trắc môi trường online

Ngày 16/3/2018 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã phối hợp với đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và đơn vị cung cấp phần mềm - Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm Tiếp nhận và quản lý kết quả Quan trắc môi trường online.

Trung tâm Kỹ thuật TN&MT: Kết quả thực hiện công đoạn kê khai đăng ký, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính 03 xã Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Lưu Sơn, Huyện Đô Lương

Thực hiện nhiệm vụ sở Tài nguyên và Môi trường giao về Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 3 xã Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Lưu Sơn - huyện Đô Lương.

Giải bóng chuyền chào Xuân 2018 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)

  Trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH 4 chi đoàn đã có sáng kiến tổ chức giao hữu bóng chuyền Chào xuân 2018 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 06/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức và Quyết định số 527-QĐ/Tu ngày 02/6/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chiều ngày 12/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Giải bóng chuyền chào Xuân 2018 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) (15/03/2018 04:21 PM)
  Trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH 4 chi đoàn đã có sáng kiến tổ chức giao hữu bóng chuyền Chào xuân 2018 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (07/03/2018 08:53 AM)
Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An: tập huấn phần mềm tiếp nhận và quản lý kết quả quan trắc môi trường online (22/03/2018 09:39 AM)
Ngày 16/3/2018 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã phối hợp với đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và đơn vị cung cấp phần mềm - Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm Tiếp nhận và quản lý kết quả Quan trắc môi trường online.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (06/03/2018 09:12 AM)
Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Nghệ An: Tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) đối với 03 khu vực mỏ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/3/2016. (06/03/2018 09:14 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 213/UBND ngày 18/4/2015 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực địa các khu vực mỏ, rà soát tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/3/2016.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Đề án tổ chức Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc Ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 (22/03/2018 09:45 AM)
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Nội dung tuyên truyền thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2018
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 827/BTNMT-TĐKTTT về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh