Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 tại một số phường, xã thuộc thành phố Vinh

Ngày 12/12/2016, HĐNĐ có Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị Quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/1/1930 - 20/10/2018

Sáng ngày 19/10/2018, được sự nhất trí của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Sở phối hợp với Đoàn thanh niên đã tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2018. Tham gia buổi tọa đàm có đồng chí Võ Duy Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Văn Toàn -  Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể các anh chị em Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Phát triển khoa học và công nghệ là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đồng thời, khoa học và công nghệ cũng đã được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Sự thay đổi công nghệ trong đo đạc và bản đồ như công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ số, công nghệ mạng… đã và đang làm thay đổi phương pháp thu nhận, xử lý thông tin và sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ ngày càng chính xác, nhanh chóng và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật dựa trên cơ sở dữ liệu không gian địa lý.

Giải pháp đẩy mạnh cải tạo cảnh quan, môi trường ở các xã trong xây dựng nông thôn mới tỉnh nghệ an

"Xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, an toàn" là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương những năm gần đây nhằm đảm bảo tiêu chí về môi trường, cảnh quan và  tạo nét đặc trưng cho mỗi làng quê nông thôn mới.

Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập bài báo dân vận của Bác Hồ và kỷ niệm 70 năm truyền thống, lịch sử phát triển của Ngành kiểm tra Đảng

Thực hiện Công văn 7473/BCĐ-UBND ngày 29/9/2018 của Ban Dân Vận chính quyền tỉnh về học tập bài báo dân vận của Bác Hồ nhân ngày 15/10 và Kế hoạch số 89/KH-ĐU ngày 30/8/2018 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018).

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/1/1930 - 20/10/2018 (22/10/2018 11:11 AM)
Sáng ngày 19/10/2018, được sự nhất trí của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Sở phối hợp với Đoàn thanh niên đã tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2018. Tham gia buổi tọa đàm có đồng chí Võ Duy Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Văn Toàn -  Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể các anh chị em Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Kết quả thực hiện việc thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tháng 9 năm 2018 (24/09/2018 11:07 AM)
Tính đến tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định và trình phê duyệt 10 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Giải pháp đẩy mạnh cải tạo cảnh quan, môi trường ở các xã trong xây dựng nông thôn mới tỉnh nghệ an (17/10/2018 08:29 AM)
"Xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, an toàn" là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương những năm gần đây nhằm đảm bảo tiêu chí về môi trường, cảnh quan và  tạo nét đặc trưng cho mỗi làng quê nông thôn mới.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 tại một số phường, xã thuộc thành phố Vinh (22/10/2018 11:17 AM)

Ngày 12/12/2016, HĐNĐ có Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị Quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản (10/10/2018 10:41 AM)
Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm trong khai thác, chế biến khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ khoáng sản
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội (19/10/2018 08:59 AM)
Phát triển khoa học và công nghệ là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đồng thời, khoa học và công nghệ cũng đã được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Sự thay đổi công nghệ trong đo đạc và bản đồ như công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ số, công nghệ mạng… đã và đang làm thay đổi phương pháp thu nhận, xử lý thông tin và sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ ngày càng chính xác, nhanh chóng và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật dựa trên cơ sở dữ liệu không gian địa lý.
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Không khí lạnh được hiểu như thế nào?
Không khí lạnh là hiện tượng thời tiết khi khối không khí rất lạnh từ lục địa Châu Á di chuyển xuống khu vực nước ta, nơi đang có khối không khí ấm, gây ra gió Đông Bắc mạnh, trời trở rét và thời tiết xấu.

 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản mới
  Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa b
  Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về bôi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 58/2
  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ
  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá QSD đất; Đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất c
  Quyết định Quy định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đ
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh