Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ CÁC MẪU BIỂU THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG KHOÁNG SẢN KHAI THÁC THỰC TẾ
60/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 09/09/2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
45/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN VÀ MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, MẪU VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, HỒ SƠ PHÊ DUY
38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TỪ GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
1153/STNMT-BVMT 08/03/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp
507/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước
506/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực biển, hải đảo
3150 /QCPH-HT-NA 03/10/2017 QUY CHẾ PHỐI HỢP Công tác quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển và tàng trữ khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An
4182 /QĐ- UBND 12/09/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An
47/2017/QĐ-UBND 01/06/2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
39 /2017/QĐ-UBND 01/04/2017 QUYẾT ĐỊNH Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
04/CT-UBND 27/03/2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
10/2018/TT-BTC 30/01/2018 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
11/2018/TT-BTC 30/01/2018 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.
47/2017/TT-BTNMT 07/11/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC
33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Thông tư về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một s
53/2017/TT-BTNMT 04/12/2017 Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy đinh chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, b
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>