thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
12. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu Tài nguyên nước
11. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử Tài nguyên nước
10. Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
9. Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
7. Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
6. Cấp giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
5. Thu hồi khu vực biển Tài nguyên nước
4. Trả lại khu vực biển Tài nguyên nước
3. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Tài nguyên nước
2. Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Tài nguyên nước
1. Giao khu vực biển Tài nguyên nước
Thủ tục Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Quản lý đất đai
Thủ tục Sữa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Quản lý đất đai
Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình th Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Quản lý đất đai
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>