Could not find the specified library component: filehienthimenuchinh_ccdd1
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Menu_ListLinkWeb
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
Kết quả thực hiện cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày 14/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND giao chỉ tiêu cho UBND các huyện, thành phố, thị xã về cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân trong năm 2020; trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện và bám sát chỉ tiêu đề ra để đẩy nhanh tiến độ cấp và cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội.
Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các hộ gia đình, cá nhân tại các khu chung cư
Việc thực hiện Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập; trong đó nổi lên một số nội dung như: công tác quản lý chất lượng công trình chung cư cao tầng, quản lý hành chính khu chung cư, khu đô thị; công tác phòng cháy, chữa cháy; việc xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ...
Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An về thông qua chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ 15
Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh; để kịp thời tổng hợp, dự thảo Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quy định tại Khoản 3 Điều 62 và Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2020
Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
Ngày 27/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf (gôn). Theo đó, việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf phải đảm bảo các nguyên tắc:
Một số điểm mới của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020). Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ (Nghị định 102); bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.
Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thi hành Luật đấu giá tài sản
Luật đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua tại Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và có hiệu lực ngày 01/7/2017. Tuy nhiên, tại một số địa phương tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép” vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân.
Kết quả xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chấp thuận hủ trương đầu tư trong 4 tháng đầu năm 2020
Trong 4 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN), chấp thuận chủ trương đầu tư cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.