Could not find the specified library component: filehienthimenuchinh_ccdd1
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Menu_ListLinkWeb
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Ngày 11/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1756 /QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quản lý chất thải trong phòng chống dịch COVID - 19
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa ban hành Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”.
Kết quả quan trắc môi trường biển phục vụ mùa du lịch, tháng 7/2020
Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 v/v phê duyệt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 6041/QĐ-UBND.
Rác thải điện tử tăng 21% trong 5 năm qua
Theo báo cáo “Giám sát rác thải điện tử toàn cầu năm 2020” của Liên Hợp Quốc, lượng rác thải điện tử được tạo ra bởi nền kinh tế toàn cầu đang tăng lên một cách nhanh chóng – ước tính tăng 21% trong 5 năm qua.
Chất lượng môi trường tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020
Kết quả quan trắc môi trường Biển phục vụ mùa du lịch, tháng 6 năm 2020
Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 v/v phê duyệt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 6041/QĐ-UBND.
Nhìn lại một năm chống rác thải nhựa
Ngày 9/6/2020 là tròn một năm Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào chống rác thải nhựa trên toàn quốc. Nhìn lại một năm qua, các nỗ lực về chính sách, quản lý của Bộ TN&MT đã bắt đầu phát huy hiệu quả.
Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 4/6/2020
Căn cứ Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 6041/QĐ-UBND;
Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An: Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Ngày 02/6/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2521/STNMT-BVMT về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 25/5/2020.
Căn cứ Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 6041/QĐ-UBND;
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.