Thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Quản lý đất đai
Thủ tục Sữa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Quản lý đất đai
Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình th Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Quản lý đất đai
Thủ tục Đăng ký thế chấp QSD đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Quản lý đất đai
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Quản lý đất đai
Thẩm định giá đất cụ thể để phục vụ công tác giao đất, thuê đất Quản lý đất đai
Cung cấp dữ liệu đất đai Quản lý đất đai
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quản lý đất đai
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Quản lý đất đai
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất Quản lý đất đai
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, Quản lý đất đai
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Quản lý đất đai
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng t Quản lý đất đai
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Quản lý đất đai
<<   <  1  2  3  >  >>