cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
391/KH-UBND 14/07/2020 Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020" Tải về
1772/HD-STNMT 20/04/2020 Hướng dẫn lập Trích lục bản đồ địa chính; Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; Trích đo địa chính Tải về
07/2020/QĐ-UBND 06/04/2020 Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ch Tải về
06/2020/QĐ-UBND 26/03/2020 Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tải về
63/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024 Tải về
62/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024 Tải về
60/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024 Tải về
59 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024 Tải về
58 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024 Tải về
57/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
55/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
54/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
53/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
52/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
51 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
50 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYÉT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
49/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYÉT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
48/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
47 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
44/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về