Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040

Thực hiện Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo“Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để Dự thảo Quy hoạch sau khi được ban hành đảm bảo tính khả thi, Cổng thông tin điện tử xin đăng tải Dự thảo Quy hoạch để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét.

Tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ở một số huyện hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi có nguy cơ tái diễn biến phức tạp.

Khai giảng khóa đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu năm 2018.

Sáng nay ngày 12/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển giáo dục VINAGREEN tổ chức khai giảng khóa đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết trung ương 8 (khóa XII) và Tổng kết công tác Đảng năm 2018

Ngày 8/12/2018, Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy  Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết trung ương 8 (khóa XII) trong đó trọng tâm là học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018  của Ban chấp hành Trung ương  về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là nội dung quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ công tác thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 36-NQ/TW, Bao gồm:

Xây dựng và hoàn thiện các định mức, đơn giá trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 26/11, tại trụ sở chính Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã họp với các vụ chức năng của Bộ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và triển khai các định mức, đơn giá công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quý Kiên.

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết trung ương 8 (khóa XII) và Tổng kết công tác Đảng năm 2018 (10/12/2018 02:39 PM)
Ngày 8/12/2018, Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy  Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết trung ương 8 (khóa XII) trong đó trọng tâm là học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018  của Ban chấp hành Trung ương  về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là nội dung quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ công tác thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 36-NQ/TW, Bao gồm:
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Đoàn kiểm tra của Sở TNMT về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn các huyện: Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (26/11/2018 11:29 AM)
Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-STNMT.NBHĐ ngày 28/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2018. Ngày 11/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 507/QĐ-STNMT.NBHĐ về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đối với 06 đơn vị.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Khai giảng khóa đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu năm 2018. (13/12/2018 10:04 AM)
Sáng nay ngày 12/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển giáo dục VINAGREEN tổ chức khai giảng khóa đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 3 (xã, thị trấn): Đã Sơn, Thuận Sơn và Thị trấn Đô Lương thuộc huyện Đô lương, tỉnh Nghệ An (26/11/2018 08:50 AM)
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2018, Sở tài nguyên và Môi trường Nghệ An chủ trì cùng Cục Công nghệ Thông tin thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, thẩm định và kết quả công đoạn Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại 3 (xã , thị trấn): Đà Sơn, Thuận Sơn và thị trấn Đô Lương do Văn phòng Đăng ký QSD đất thực hiện.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (14/12/2018 10:44 AM)
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ở một số huyện hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi có nguy cơ tái diễn biến phức tạp.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040 (17/12/2018 02:06 PM)
Thực hiện Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo“Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để Dự thảo Quy hoạch sau khi được ban hành đảm bảo tính khả thi, Cổng thông tin điện tử xin đăng tải Dự thảo Quy hoạch để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét.
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 27/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 5239/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản mới
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh