Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kết quả thực hiện việc thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tháng 9 năm 2018

Tính đến tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định và trình phê duyệt 10 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ khu vực miền Bắc

 Sáng ngày 06/9, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và ông Nguyễn Minh Mười, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội chủ trì Hội thảo.

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 17/9/2018 về Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai và giải đáp thắc mắc liên quan đến đất đai

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 17/9/2018 về Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai và giải đáp thắc mắc liên quan đến đất đai

Tin siêu bão gần Biển Đông (Siêu bão MANGKHUT)

Hồi 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 680 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17

Một số bất cập về định mức và quy phạm kỹ thuật

Hoạt động đo đạc lập bản đồ địa chính có vai trò quan trọng nhất trong các bước lập hồ sơ địa chính. Việc ban hành quy trình kỹ thuật (Quy phạm) và định mức kinh tế cho nội dung công việc này là hết sức quan trọngvà phải phù hợp với từng thời điểm. Qua một thời gian thực hiện Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 chúng tôi thấy một số bất cập sau, mong các đồng nghiệp cùng cho ý kiến, đặc biệt là các cơ quan có thẩm quyền ở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Giấy mời Hội nghị giao ban trực tuyến (12/09/2018 07:53 AM)
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Kết quả thực hiện việc thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tháng 9 năm 2018 (24/09/2018 11:07 AM)
Tính đến tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định và trình phê duyệt 10 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Tiếp nhận hỗ trợ khắc phục về môi trường sau bão lụt (cơn bão số 4) của Bộ Tài nguyên và Môi trường (14/09/2018 02:11 PM)
Sáng 13/9, đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến làm việc và trao số tiền hỗ trợ khắc phục môi trường sau cơn bão số 4 cho tỉnh Nghệ An.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 17/9/2018 về Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai và giải đáp thắc mắc liên quan đến đất đai (14/09/2018 02:48 PM)
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 17/9/2018 về Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai và giải đáp thắc mắc liên quan đến đất đai
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên Khoáng sản phải bảo đảm phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đáp ứng tối đa nhu cầu của nền kinh tế (27/08/2018 02:34 PM)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035 tại Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2018 thay thế quy hoạch được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ khu vực miền Bắc (18/09/2018 10:17 AM)

 Sáng ngày 06/9, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và ông Nguyễn Minh Mười, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội chủ trì Hội thảo.

 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Tin siêu bão gần Biển Đông (Siêu bão MANGKHUT)
Hồi 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 680 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17

 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản mới
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh