Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An (07/05/2014 08:44 AM)


TT

Tên, loại dữ liệu

Dạng dữ liệu

I

Dữ liệu về đất đai

 

1

Số liệu phân hạng, đánh giá đất; số liệu điều tra về giá đất

Dạng giấy

2

Hồ sơ giao đất quy hoạch hộ gia đình, cá nhân năm 2005 trở về trước (691 hồ sơ)

Dạng giấy và số

3

Hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Dạng giấy và số

4

Hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng các tổ chức, các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Dạng giấy và số

5

Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo QĐ 669/QĐ.UB từ năm 1997-1998 (146 hồ sơ);

NĐ 17/CP từ năm 2000-2001 (720 hồ sơ).

Dạng giấy

6

Hồ sơ giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP các huyện: Tân Kỳ, Quỳ Châu,Thanh Chương, Quế Phong, Đô Lương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Yên Thành, Quỳnh Lưu ( 288 xã/16 huyện; 4209 quyển; 1835 tờ bản đồ).

Dạng giấy

7

Tài liệu thống kê đất hàng năm, kiểm kê đất (5 năm) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Dạng giấy và số

8

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000, 2005, 2010 các cấp và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Dạng giấy và số

9

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất các cấp từ năm 1996 – 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Dạng giấy

10

Bản đồ Tài nguyên Rừng

Dạng giấy

11

Bản đồ ranh giới

Dạng giấy

12

Bản đồ thực hiện tiến độ đo đạc giải thửa theo Chỉ thị 299/TTg

Dạng giấy

13

Bản đồ thổ nhưỡng huyện, tỉnh Nghệ An

Dạng giấy

14

Bản đồ độ dốc các huyện, tỉnh Nghệ An

Dạng giấy

II

Dữ liệu về lĩnh vực môi trường

 

1

Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của các dự án

Dạng số và giấy

2

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án

Dạng số và giấy

3

Hồ sơ ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường

Dạng giấy và số

4

Hồ sơ nguồn thải chất thải nguy hại

Dạng giấy

5

Hồ sơ Quan trắc mạng

Dạng giấy và số

6

Hồ sơ nhập khẩu phế liệu

Dạng giấy

7

Đề án bảo vệ môi trường

Dạng giấy

8

Báo cáo hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2010

Dạng giấy

9

Dự án xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

Dạng giấy

10

Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch về môi trường

Dạng giấy

III

Dữ liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên Nước

 

1

Thông tin, dữ liệu về điều tra cơ bản về tài nguyên nước

Dạng giấy

2

Hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước

Dạng giấy

3

Thông tin, dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước

Dạng giấy

4

Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hoạt động tài nguyên nước

Dạng giấy

IV

Dữ liệu thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn

 

1

Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hoạt động trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Dạng giấy

V

Dữ liệu thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

 

1

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Nghệ An

Dạng giấy

2

Báo cáo kết quả thực hiện đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng và quy hoạch đá ryolit xây dựng vùng phụ cận vinh; Cát, sỏi lòng sông vùng Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn và Nghĩa Đàn giai đoạn 2005-2015” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND.ĐT ngày 26/5/2006

Dạng giấy

3

Báo cáo kết quả thực hiện đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng quặng sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3470/QĐ-UBND.ĐC ngày 22/9/2006

Dạng giấy

4

Báo cáo kết quả thực hiện đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng và quy hoạch thăm dò khai thác đá vôi trắng vùng Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ và Con Cuông tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3469/QĐ-UBND.ĐC ngày 22/9/2006

Dạng giấy

5

Đề án thăm dò và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

Dạng giấy

6

Hồ sơ cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An

Dạng giấy

7

Báo cáo thống kê trữ lượng khoáng sản

Dạng giấy

VI

Dữ liệu thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ

 

1

Bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính các xã, phường, thị trấn - Tỷ lệ 1:500, tỷ lệ 1:1000, tỷ lệ  1:2000 các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh Nghệ An.

Dạng giấy và số

2

Bản đồ, hồ sơ địa chính Lâm nghiệp, tỷ lệ 1:2000; 1:5000; 1:10.000

Dạng giấy và số

3

Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An

Dạng giấy và số

4

Bản đồ địa hình toàn tỉnh tỷ lệ 1:10.000

Dạng số

5

Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000  khu vực đô thị, khu công nghiệp TP. Vinh - TX. Cửa Lò,  tỉnh Nghệ An

Dạng số

6

Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉnh Nghệ An

Dạng số

7

Bản đồ nền các huyện tỉnh Nghệ An

Dạng số

8

Cở sở dữ liệu bản đồ Nghệ An

Dạng số

9

Điểm địa chính cơ sở, điểm Địa chính.

Dạng giấy và số

10

Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về hoạt động đo đạc và bản đồ

Dạng giấy

11

Các luận chứng, phương án kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Dạng giấy

VII

Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính

Dạng giấy

VIII

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường

Dạng giấy

         Nếu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu tại danh mục, xin liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở TNMT tỉnh Nghệ An, theo địa chỉ: Số 71 - Đại Lộ Lê Nin - TP Vinh - tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383 844737.

         Mọi cá nhân, tổ chức đều được khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh