Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An (12/12/2014 10:45 AM)

Ông: Võ Duy Việt – Giám đốc


 

Ông: Thái Văn Nông – Phó GĐ

 

Ông : Võ Văn Ngọc - Phó GĐ


 

Ông: Phạm Văn Toàn – Phó GĐ


Lãnh đạo

Chức danh/ Họ và tên

Điện thoại CQ

Di động

Email

Giám đốc
Võ Duy Việt

   02383835608

0913272376

vietnavina@gmail.com

Phó giám đốc
Võ Văn Ngọc

02383586451

0912280108

vongocdl@gmail.com

Phó giám đốc
Thái Văn Nông

02383588025

0919050909

thaivannong@yahoo.com

Phó giám đốc
Phạm Văn Toàn


0912527559

toanttra@gmail.com

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng

Đặng Văn Hà

 

02383586732

 

0912292809

thanhhanuoc@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Minh Thắng

02383588084

0915109929

thanhvps1984@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng

Võ Thị Bích Châuchauvtb@tnmt.nghean.gov.vn

Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Phan Duy Hùng


0912.527.927

hungcaohoc15@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Văn Thành


0915365677

thanhthanhtra77@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra

Lê Văn Hòa


0934929999

lehoamt@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra

Cao Thị Vân Anh

02383844135

0912921124

caoanhthanhtra@gmail.com

Phòng Kế hoạch, Tài chính và Giá cả

Phó phòng

Võ Văn Giang


0902.18.9779

giangstn@gmail.com

Phòng Tài nguyên khoáng sản

Trưởng phòng

Trần Văn Toản


0912690711

tranvantoan68@gmail.com

Phó phòng

Nguyễn Duy Nhật


0983.017.475

nguyenduynhat74@gmail.com

Phó phòng

Nguyễn Công Lực


0982928137

conglucdl@gmail.com

Phòng Quản lý đất đai

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Chất

02383.832.466

0975.388.555

chatnghean@gmail.com

Phó phòng

Nguyễn Công Thành

02383.834.072

0913.531.481

thanhqhgd@gmail.com

Phó phòng

Phan Sỹ Dương

02383.832.915

0912.255.586

phansyduong@gmail.com

Phó phòng

Trần Ngọc Đăng

02383.832.915

0912.186.507

dangvpdkna58@gmail.com

Phó phòng

Trần Văn Tý

02383.598.879

0987.760.868

LTO_nghean@yahoo.com.vn

Phó phòng

Thái Duy Hùng

02388.602.797

0904.233.488

thaihung8668@gmail.com

Phòng Đo đạc - Bản đồ

Trưởng phòng

Lê Quang Huy


0913.054.055

lequanghuystn@gmail.com

Phó phòng

Hoàng Trung Tuyến


0913.054.054

trungtuyentnmt@gmail.com

Phó phòng

Nguyễn Văn Chuyên

 

0913948338

Hoalongson1964@gmail.com

Phòng nước, biển và hải đảo

Trưởng phòng

Bạch Hưng Cử

02383.52.53.55

0915.051.316

bachcumt@gmail.com

Phòng khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Trưởng phòng

Nguyễn Mạnh Toàn

02383.599.827

0989.095.360


Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi cục trưởng

Hồ Sỹ Dũng

02383.52.53.53

0912.131.550

dungsybaovemoitruong@gmail.com

Phó chi cục trưởng

Hoàng Xuân Trường


0912527424

hoangtruongttr@gmail.com

Phó chi cục trưởng

Nguyễn Thị Tiến

02383.52.53.57

0917.757.778

tienbvmt@gmail.com

Phó chi cục trưởng

Đinh Sỹ Khành Vinh


0936.268.929

dinhsyvinh@gmail.com

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường

Giám đốc

Lê Văn Hưng

02383.525.898

0904.698.789

levanhung77@gmail.com

Phó giám đốc

Nguyễn Thế Hậu

02383.525.989

0913.509.199

nguyenthehau73@gmail.com

Phó giám đốc

Trần Thị Thu Hương

02383.525.838

0914.744.768

tranhuongnadonre@gmail.com

Trung tâm Công nghệ thông tin

Giám đốc

Đào Duy Tâm

02383.564.890

0913055035

thieuthongtin@gmail.com

Phó giám đốc

Nguyễn Trọng Hiệp

02388909206

0917789756

tronghiepttptqdna@gmail.com

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

Hồ Công Dần

02383.852.264

0982.852.443

hcdandc@gmail.com

P. Giám đốc

Lê Đình Nhậm

02383.513.028

0904.262.979

lenhamtnmt@gmail.com

P. Giám đốc

Cao Thị Huân


918862933

huantnmtna@gmail.com

Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

Giám đốc

Võ văn Sơn


0982575555

vosontnmt@gmail.com

P. giám  đốc

Nguyễn Trọng Phượng

02383.588.098

0912.629.232

phuongvpdd@gmail.com

P. Giám đốc

Nguyễn Trọng Sỹ


0989.146.559

nguyentrongsy@gmail.com

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Giám  đốc

Hồ Phan Long

02383553666

0983121181

hophanlong@gmail.com

Phó giám đốc

Cao Quang Trung

 

0983242767

qtrungtnmt@gmail.com

Quỹ Bảo vệ môi trường

Giám đốc

Đặng Trọng Quân

02383929779

0912136708

quan2619@gmail.com
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh