Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An năm 2020
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh sử dụng đất đên năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Nghệ An.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Thành
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Vinh
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tương Dương
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Chương
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tân Kỳ
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quỳnh Lưu
 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh