Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương khóa XII
Ngày 9/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 512/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương khóa XII  về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)
Ngày 11/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia tại Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT
Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 3/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
  Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lập nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.
Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 tại UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2556/BTNMT-TCBĐVN ngày 13/5/2020 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 và Công Văn số 3057/UBND-NN ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Ngày 24/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo Khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022 diễn ra thành công tốt đẹp

Sáng nay, ngày 01/03/2020, được sự  đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, Chi bộ Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo tổ chức Đại hội Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội vinh dự có đồng chí Võ Văn Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đến dự và chỉ đạo Đại hội.Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới 2020 với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”
Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2020 với các nội dung như sau:
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09//9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Ngày 20/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5314/QĐ-UBND  Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo 10 tháng năm 2019
 Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát và đơn giản hóa bộ TTHC của phòng theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực biển, hải đảo và Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước
Đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng nay,  ngày 10/9/2019,  Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng môi trường và thi công xây lắp Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi làm việc đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An”.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh