Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát, khai thác và sử dụng tài nguyên nước

Ngày 07/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Tập huấn Nghị định 82/2017/ND-CP của Chính phủ

Ngày 24/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Quản lý Tài nguyên Nước và Cục quản lý khai thác biển và hải đảo tổ chức tập huấn Nghị định số 82/2017/ND-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Thông tư số 37 quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

Ngày 06/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt

Ngày 6/9/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP áp dụng đối với: các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò
Ngày 20/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 270/QĐ-STNMT.NBHĐ về việc kiểm tra tình hình hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với 25 cơ sở trên địa bàn thị xã Cửa Lò
Các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giớ, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển đảo năm 2017
Ngày 07/4/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Văn bản số 1699/BTNMT-TCMT;  1960/BTNMT-TCBHĐ ngày 24/4/2017 tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biẻn và Hải đảo năm 2017 với các chủ đề: “Sống hài hòa với thiên nhiên” “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”.
Chính phủ ban hành Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Phạm vi của Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh