Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng nay,  ngày 10/9/2019,  Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng môi trường và thi công xây lắp Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi làm việc đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An”.

Đoàn kiểm tra đợt 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 Thực hiện Kế hoạch số 981/KH-STNMT.NBHĐ ngày 27/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2019

Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2019 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết thực hiện các hoạt động hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, Tháng hành động vì môi trường năm 2019
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 01/10/2018 và Văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ biể và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2019. Ngày 29/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 2909/KH-STNMT về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, Tháng hành động vì môi trường.
Kiểm tra vị trí cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập- CTTĐ Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ tại Xã Yên Na – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, sau khi nhận được hồ sơ phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập - công trình thủy điện Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ,  Ngày 21/5/2019Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hiện trạng vị trí dự kiến cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập- công trình thủy điện Bản Vẽ tại Xã Yên Na – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND huyện Tương Dương, đại diện UBND xã Yên Na và đại diện Công ty thủy điện Bản Vẽ.

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Đối tượng áp dụng thông tư gồm: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Kế hoạch tổ chức các các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thực hiện hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 18/02/2019 về việc tổ chức các các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung như sau:
Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.
Đối tượng áp dụng nghị định gồm: các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và việc áp dụng các hình thức, biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất; Các tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp phải có giấy phép thăm dò, khai thác theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 52 Luật tài nguyên Nước.
Đoàn kiểm tra của Sở TNMT về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn các huyện: Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-STNMT.NBHĐ ngày 28/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2018. Ngày 11/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 507/QĐ-STNMT.NBHĐ về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đối với 06 đơn vị.
Kết quả thực hiện việc thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tháng 9 năm 2018
Tính đến tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định và trình phê duyệt 10 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh