Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kế hoạch tổ chức các các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thực hiện hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 18/02/2019 về việc tổ chức các các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung như sau:
Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.
Đối tượng áp dụng nghị định gồm: các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và việc áp dụng các hình thức, biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất; Các tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp phải có giấy phép thăm dò, khai thác theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 52 Luật tài nguyên Nước.
Đoàn kiểm tra của Sở TNMT về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn các huyện: Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-STNMT.NBHĐ ngày 28/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2018. Ngày 11/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 507/QĐ-STNMT.NBHĐ về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đối với 06 đơn vị.
Kết quả thực hiện việc thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tháng 9 năm 2018
Tính đến tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định và trình phê duyệt 10 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Thực hiện việc kê khai, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn các huyện: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, tỉnh Nghệ An

 Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-STNMT.NBHĐ ngày 28/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2018. Ngày 04/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 350/QĐ-STNMT.NBHĐ về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, tỉnh Nghệ An đối với 05 đơn vị.

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 24/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018.

Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn các huyện: Tân Kỳ, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

 Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-STNMT.NBHĐ ngày 28/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2018.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh