Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo Khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022 diễn ra thành công tốt đẹp

Sáng nay, ngày 01/03/2020, được sự  đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, Chi bộ Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo tổ chức Đại hội Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội vinh dự có đồng chí Võ Văn Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đến dự và chỉ đạo Đại hội.Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới 2020 với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”
Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2020 với các nội dung như sau:
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09//9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Ngày 20/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5314/QĐ-UBND  Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo 10 tháng năm 2019
 Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát và đơn giản hóa bộ TTHC của phòng theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực biển, hải đảo và Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước
Đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng nay,  ngày 10/9/2019,  Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng môi trường và thi công xây lắp Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi làm việc đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An”.

Đoàn kiểm tra đợt 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 Thực hiện Kế hoạch số 981/KH-STNMT.NBHĐ ngày 27/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2019

Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2019 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết thực hiện các hoạt động hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, Tháng hành động vì môi trường năm 2019
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 01/10/2018 và Văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ biể và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2019. Ngày 29/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 2909/KH-STNMT về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, Tháng hành động vì môi trường.
Kiểm tra vị trí cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập- CTTĐ Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ tại Xã Yên Na – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, sau khi nhận được hồ sơ phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập - công trình thủy điện Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ,  Ngày 21/5/2019Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hiện trạng vị trí dự kiến cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập- công trình thủy điện Bản Vẽ tại Xã Yên Na – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND huyện Tương Dương, đại diện UBND xã Yên Na và đại diện Công ty thủy điện Bản Vẽ.

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Đối tượng áp dụng thông tư gồm: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh