Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luật Đo đạc và bản đồ chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới, mang tính đột phá về thể chế chính sách.
Ngày 01/01/2019, Luật Đo đạc và bản đồ chính thức có hiệu lực thi hành. Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018. Luật Đo đạc và bản đồ là khung pháp lý quan trọng thúc đẩy ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng các yêu cầu được kỳ vọng trong việc ứng dụng các thành tựu vĩ đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040
Thực hiện Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo“Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để Dự thảo Quy hoạch sau khi được ban hành đảm bảo tính khả thi, Cổng thông tin điện tử xin đăng tải Dự thảo Quy hoạch để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét.
Xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam
Hạ tầng dữ liệu không gian (SDI) phát triển ở một quốc gia dưới dạng hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) là công cụ trợ giúp trực tiếp vào xây dựng chính phủ điện tử và cải cách hành chính, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. NSDI ở mỗi quốc gia là cơ sở để xây dựng SDI toàn cầu - công cụ thông tin trợ giúp tích cực cho con người quyết định chính xác về những bước phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Trái đất.
Công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm công trình đo đạc lập bản đồ địa chính xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.
Thực hiện nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc “ Đo đạc lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu”, Trung tâm đã tập trung nhân lực và vật lực để thực hiện.
Phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội
Phát triển khoa học và công nghệ là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đồng thời, khoa học và công nghệ cũng đã được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Sự thay đổi công nghệ trong đo đạc và bản đồ như công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ số, công nghệ mạng… đã và đang làm thay đổi phương pháp thu nhận, xử lý thông tin và sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ ngày càng chính xác, nhanh chóng và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật dựa trên cơ sở dữ liệu không gian địa lý.
Trích đo địa chính, chỉnh lý theo hiện trạng 283 thửa đất tại xã Phúc Thành huyện Yên Thành phục vụ công an điều tra tỉnh
Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm) Trích đo, trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính của 283 thửa đất ở tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành phục vụ cho công tác điều tra của Công an tỉnh Nghệ An về tình hình quản lý và sử dụng đất đai trong những năm qua trên địa bàn xã Phúc Thành, huyện Yên Thành....
Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ khu vực miền Bắc

 Sáng ngày 06/9, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và ông Nguyễn Minh Mười, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội chủ trì Hội thảo.

Một số bất cập về định mức và quy phạm kỹ thuật

Hoạt động đo đạc lập bản đồ địa chính có vai trò quan trọng nhất trong các bước lập hồ sơ địa chính. Việc ban hành quy trình kỹ thuật (Quy phạm) và định mức kinh tế cho nội dung công việc này là hết sức quan trọngvà phải phù hợp với từng thời điểm. Qua một thời gian thực hiện Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 chúng tôi thấy một số bất cập sau, mong các đồng nghiệp cùng cho ý kiến, đặc biệt là các cơ quan có thẩm quyền ở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai
Sáng 31/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai". Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Steph Lysaght, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính chủ trì Hội thảo.
Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
  Để Luật Đo đạc và bản đồ nhanh chóng đi vào cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường với trách nhiệm là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật đã dự thảo một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là dự thảo 02 Nghị định: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định quy định về dữ liệu ảnh viễn thám (quy định chi tiết Điều 14).
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh