Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt công tác tham mưu, thực hiện trong lĩnh vực quản lý, khai thác quỹ đất
Đất đai là nguồn lực, là tài sản đặc biệt quan trọng. Do đó, việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, hợp lý sẽ góp phần rất lớn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Kết quả thực hiện việc quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Nghệ An năm 2017
Năm 2017 là năm thứ ba Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý, sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013. Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, trong đó tập trung xử lý tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Do đó, kết quả năm 2017 khá toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai
Hội nghị Thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch của thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc
Căn cứ quy định của Luật Đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5014/UBND ngày 15/7/2016, UBND thành phố Vinh và UBND huyện Nghi Lộc đã hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh.
Hội nghị tập huấn công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
Thực hiện Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường năm 2017Kế hoạch, dự toán kinh phí tập huấn Công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính cho cán bộ huyện, xã năm 2017
VSIP Nghệ An: Những bước tiến mới

Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An là dự án thứ 7 của Tập đoàn VSIP tại Việt Nam với quy mô trên 750 ha tại địa bàn xã Hưng Tây, Hưng Đạo và TT Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính, thành phố Vinh; đến thời điểm hiện nay đây là dự án đang triển khai có quy mô lớn nhất, được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm, kỳ vọng. Bởi vậy, Tập đoàn đang tập trung đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất cho dự án.

VP ĐK QSD đất đẩy nhanh tiến độ kê khai, ĐK cấp GCN QSD đất tại các xã quỳnh thạch, quỳnh diễn (huyện quỳnh lưu) và xã thanh tùng (huyện thanh chương)

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở phê duyệt tại Phiếu trình của Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám ngày 09/9/2017 về việc “Giao Văn phòng Đăng ký QSD đất chủ trì, trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn; kết hợp UBND huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, UBND các xã và đơn vị tư vấn có liên quan để đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký cấp GCN QSD đất tại các xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu và xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương”

Hội nghị triển khai công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Ngày 28 tháng 9 năm 2017, UBND xã Sơn Hải phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Quản lý đất đai: Dự án trọng điểm

 Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung các giải pháp nhằm xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng, giải quyết dứt điểm các thủ tục cho các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Triển khai đo vẽ lại bản đồ đất nông nghiệp xã Hưng Lộc, TP. Vinh

Sáng 25/8/2017, tại UBND xã Hưng Lộc, Văn phòng đăng ký QSD đất Nghệ An phối hợp cùng Sở TNMT (Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám), Phòng TN&MT, VPĐK QSD đất thành phố Vinh, UBND xã Hưng Lộc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ “Đo vẽ lại bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp xã Hưng Lộc”

Hội nghị phổ biến quán triệt các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 01/9/2017, UBND thị xã Thái Hòa đã tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh