Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn phòng đăng ký qsd đất tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Căn cứ Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Được sự phân công của Sở TNMT tỉnh Nghệ An, từ ngày 25/9/2019 đến 10/10/2019 Văn phòng Đăng ký QSD đất tổ chức An tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho cán bộ cấp huyện và xã.
Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện các nội dung sau:
Kết quả bước đầu vể đấu giá đất ở theo hình thức gián tiếp và một số điểm lưu ý cần lưu ý trong quá trình thực hiện Luật Đấu giá tài sản
Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Tại Điều 40, Luật Đấu giá tài sản quy định “Tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận với người có tài sản đấu giá lựa chọn một trong các hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Đấu giá trực tuyến”.
Hội nghị Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh
Chiều ngày 18/9/2019, Tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các thành viên trong BCĐ.
Tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5060/STNMT-QLĐĐ ngày 11/9/2019 đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; trong đó tập trung vào các nội dung sau:
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An (có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2019).
Hội nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghi Lộc

            Thực hiện nhiệm vụ Ban quản lý dự án VILG tỉnh Nghệ An giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc “ Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghi Lộc”

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Triển khai tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 4293/STNMT-QLĐĐ ngày 06/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.
Tọa đàm về quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp.
Sáng 23/8, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi Tọa đàm “Quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp” nhằm đưa ra những quyết sách trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và tăng cường phát triển hợp tác kinh tế - xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch đang gây vướng mắc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, trong quá trình triển khai việc thi hành Luật Quy hoạch mới đang có một số cách hiểu, vận dụng một số quy định của Luật còn khác nhau, điều này đã làm cho một số dự án, quy hoạch triển khai có những khó khăn, bất cập, vướng mắc.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh