Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi VBQPPL về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Văn phòng Đăng ký QSD đất Tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An giao năm 2018, từ ngày 21/6 đến 22/6/2018 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính cho đội ngũ cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất  huyện và công chức địa chính của 75 xã, phường, thị trấn của 3 huyện, thị: Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.
Sửa đổi Luật Đất đai phải bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.
Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Nghệ An.
Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về nâng cao năng lực quản lý đất đai của Chi bộ Quản lý đất đai
Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối CCQ Dân chính Đảng, Đảng ủy Sở, tập thể Chi bộ Quản lý đất đai đã kiên trì, quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đạt được một số kết quả nổi bật. Bên cạnh đó, cũng còn những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị 05 thật sự đạt hiệu quả mong muốn.
Văn phòng Đăng ký QSD đất Tổ chức hội nghị tập huấn công tác cập nhật, chỉnh lý Hồ sơ địa chính
Thực hiện nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An giao năm 2018, từ ngày 22 - 23/5/2018 Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính cho đội ngũ công chức địa chính của 97 xã, thị trấn và cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của 3 huyện: Đô Lương, Thanh Chương và Nam Đàn.
Xin ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi VBQPPL về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung Điều 2, Điều 3 tại các Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác quản lý, đẩy mạnh công tác khai thác quỹ đất.
Trong những năm qua, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác quản lý có phương án bảo vệ, kiểm tra định kỳ không để người dân xây dựng, sử dụng lấn chiếm khu đất và có hành vi hủy hoại đất. Bên cạnh đó Trung tâm đã lập phương án đấu giá QSD đất thuê cho toàn bộ các khu đất được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, Trung tâm đã đấu giá thành công và giao đất tại thực địa cho (02) đơn vị trúng đấu giá.
Công tác thống kê đất đai năm 2017.
Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn thu thập các hồ sơ, tài liệu số liệu liên quan đến biến động đất đai trong kỳ thống kê năm 2017 và số liệu thống kê đất đai năm 2016 để tổng hợp số liệu thống kê đất đai năm 2017, sau đó tổng hợp lên cấp huyện và cấp tỉnh. Số liệu này được kiểm tra, xử lý, tổng hợp và lập các biểu thống kê đất đai ở các cấp xã, huyện, cấp tỉnh  theo quy định bằng phần mềm tk offline (tk Tool) và tk online (tk.gov.vn).
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh