Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. 
Triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020. Vì vậy, để có căn cứ pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cho các năm tiếp theo, ngày 06/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 531/UBND.NN về việc triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày 03/01/2020, Thủ tưởng Chính phủ thay mặt Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 5/1/2020 với nhiều điểm mới quan trọng

Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định đã bổ sung thêm một số hành vi mới phát sinh trong thực tế và các hành vi chưa được quy định trong Nghị định trước đây như: lấn, chiếm đất chưa sử dụng (Điều 14); hủy hoại đất (Điều 15); chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án hoặc một phần dự án nhưng không đủ điều kiện (Điều 22); không nộp hồ sơ, không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, nhận chuyển quyền sử dụng đất tại dự án kinh doanh bất động sản (Điều 31); nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không đủ điều kiện đối với đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, đất giao cho đồng bào dân tộc thiểu số (Điều 26); không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục (Điều 32)...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
Ngày 07/01/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng".
Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thc hin Thông báo s 108/TB-HĐND ngày 29/6/2018 ca HĐND tnh v kết lun giám sát công tác cp giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất trên địa bàn tnh; Thông báo s 208/TB-HĐND ngày 18/10/2018 ca HĐND tnh v kết qu cht vn công tác công tác cp giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất trên địa bàn tnh và Công văn s 8200/UBND.NN ngày 25/10/2018 ca UBND tnh v vic giao UBND các huyn, thành ph, th xã thc hin nghiêm túc ý kiến ch đạo ca HĐND tnh ti các Thông báo ca HĐND tnh;

Dự án chậm tiến độ, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp trong quá trình xử lý

Thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành; từ 2012 đến 2019, UBND tỉnh đã thành lập 08 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành 579 lượt kiểm tra đối với 455 dự án (chiếm 36,4% số lượng dự án toàn tỉnh) tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (trong đó: Thành phố Vinh chiếm 45% số lượng dự án; Các Thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa và Hoàng Mai: chiếm 17% số lượng dự án,...)

Kết quả xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2019
Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN), chấp thuận chủ trương đầu tư cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể
Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2019
Năm 2019 được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và đặc biệt là sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, Trung tâm đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh