Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm Kỹ thuật TN&MT : Hoàn thành lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2018 cho UBND các huyện, thị
Thực hiện cam kết tại hợp đồng với UBND các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh về tư vấn lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng (QHSD) đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng (KHSD) đất năm 2018, Trung tâm đã tập trung mọi nguồn lực để thi công đúng kế hoạch và đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thông qua.
Đánh giá kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Nghệ An có 74 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở có quy hoạch cho hạng mục nhà ở chung cư cao tầng với 129 nhà. Trong số 129 nhà chung cư này, UBND tỉnh đã giao đất, cấp giấy chứng nhận được 107/129 nhà chung cư.
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đó là nội dung của Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2015/ TT-BTNMT ngày 26/2/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Phòng Quản lý đất đai đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL để điều hành, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai như: Quyết định số 109/QĐ-STNMT ngày 04/3/2016 về việc ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 01/4/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt công tác tham mưu, thực hiện trong lĩnh vực quản lý, khai thác quỹ đất
Đất đai là nguồn lực, là tài sản đặc biệt quan trọng. Do đó, việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, hợp lý sẽ góp phần rất lớn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Kết quả thực hiện việc quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Nghệ An năm 2017
Năm 2017 là năm thứ ba Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý, sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013. Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, trong đó tập trung xử lý tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Do đó, kết quả năm 2017 khá toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai
Hội nghị Thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch của thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc
Căn cứ quy định của Luật Đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5014/UBND ngày 15/7/2016, UBND thành phố Vinh và UBND huyện Nghi Lộc đã hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh.
Hội nghị tập huấn công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
Thực hiện Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường năm 2017Kế hoạch, dự toán kinh phí tập huấn Công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính cho cán bộ huyện, xã năm 2017
VSIP Nghệ An: Những bước tiến mới

Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An là dự án thứ 7 của Tập đoàn VSIP tại Việt Nam với quy mô trên 750 ha tại địa bàn xã Hưng Tây, Hưng Đạo và TT Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính, thành phố Vinh; đến thời điểm hiện nay đây là dự án đang triển khai có quy mô lớn nhất, được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm, kỳ vọng. Bởi vậy, Tập đoàn đang tập trung đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất cho dự án.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh