Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, các thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký QSD đất nghệ an
Thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở theo Quyết định số 150/QĐ-STNMT ngày 20/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2018- 2020, những giải pháp cụ thể năm 2018”.
Kết quả thực hiện việc quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Nghệ An năm 2018
Năm 2018 là năm thứ tư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý, sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013. Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, trong đó tập trung xử lý tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Do đó, kết quả năm 2018 khá toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 3 (xã, thị trấn): Đã Sơn, Thuận Sơn và Thị trấn Đô Lương thuộc huyện Đô lương, tỉnh Nghệ An
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2018, Sở tài nguyên và Môi trường Nghệ An chủ trì cùng Cục Công nghệ Thông tin thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, thẩm định và kết quả công đoạn Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại 3 (xã , thị trấn): Đà Sơn, Thuận Sơn và thị trấn Đô Lương do Văn phòng Đăng ký QSD đất thực hiện.
Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An
VSIP là nhà phát triển Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam được hình thành dựa trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai chính phủ Việt Nam và Singapore từ năm 1996. Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP Nghệ An) đã được long trọng khởi công vào vào tháng 9/2015 với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore.
Đánh giá công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giai đoạn 2015-2018 trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.
Thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh Nghệ An thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả khá tích cực (bằng nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn UBND các cấp); từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
Đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Nghệ An lên tới 30%

Ngày 26/9/2018, Sở Tài chính đã có Công văn số 3080/STC-QLG&CS gửi các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh lấy ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo hướng sẽ tăng hệ số điều chỉnh lên 0,3 lần so với năm 2018. Hệ số này được áp dụng trong trường hợp các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính thủ tục hợp pháp hóa quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở.

Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 tại một số phường, xã thuộc thành phố Vinh

Ngày 12/12/2016, HĐNĐ có Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị Quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản
Để có số liệu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện các dự án bất động sản và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm (tháng 12/2018) về kết quả thực hiện của các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể.....
Nghệ An: Giải trình tiến độ cấp 'bìa đất' với Thường trực HĐND tỉnh
Giám đốc Sở TN&MT Võ Duy Việt khẳng định, tỷ lệ cấp, cấp đổi GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh đạt yêu cầu Quốc hội, Chính phủ
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh