Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BTNMT: Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường
Ngày 27/11/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT về việc Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2021
Thay đổi tư duy và mô hình quản lý công nghệ số trong ngành TN&MT
Trong 02 ngày 5-6/11, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị
hu cầu chữ ký số gia tăng giữa đai dịch giúp cổ phiếu công ty Nhật tăng gấp 22 lần

Nắm bắt được xu thế tất yếu của tương lai đã khiến công ty Nhật thu lại quả ngọt giữa lúc đại dịch đang bùng phát. Đại dịch virus corona là một cú đánh mạnh vào các doanh nghiệp Nhật Bản vốn đang quen với tập quán kinh doanh trước đây, buộc họ phải thích ứng với các chữ ký số và ký kết văn bản từ xa. Xu thế đó đã mang lại lợi ích cho những người đón trước xu hướng, như Bengo4.com Inc, một trong vài công ty cung cấp dịch vụ này tại Nhật Bản.

Đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số vào cuộc sống
Để đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong cơ quan nhà nước vào cuộc sống, Bộ TT&TT đã và sẽ tập trung triển khai một số việc, trong đó có việc xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia.
Hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0).
Ngày 21/05/2020 Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 631/THH-THHT về việc Hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0).
Quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Ngày 09/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Theo đó, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu không cung cấp qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.
Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày 19/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử
Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát và góp ý để sớm ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử, trên nguyên tắc tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu để Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nằm trong tốp các Bộ, cơ quan ngang Bộ dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử.
Trung tâm Công nghệ thông tin với việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý Dữ liệu tài nguyên môi trường.
Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý Dữ liệu tài nguyên môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong việc, hiện đại hóa công tác quản lý Dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu.
Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường: 1 năm nhìn lại
 Thực hiện Kế hoạch số 956/KH-STNMT ngày 13/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An về Ứng dụng  và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2020. Trong năm vừa qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Sở được đẩy mạnh phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành, cải cách thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu phát triển.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh