Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số văn bản mới trong quản lý hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh năm 2017
Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó tạo được chuyển biến tích cực rõ nét
Sở Tài nguyên và Môi trường: Ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua đó làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, ngăn chặn kịp thời hoạt động khoáng sản trái phép.

Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp soạn thảo quy chế quản lý khoáng sản vùng giáp ranh địa giới giữa hai tỉnh.

              Thực hiện Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã dự thảo Quy chế phối hợp Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Triển khai công tác đấu giá quyền khai thác Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 18/4/2015 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 06 khu vực mỏ vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/3/2016; thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 25/6/2015.

Doanh nghiệp đang còn nhầm lẫn quyền khai thác khoáng sản và quyền sở hữu về khoáng sản
Trong hầu hết các nước trên thế giới, tất cả các tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu của Chính phủ, bao gồm tất cả các loại khoáng sản rắn, lỏng, dầu hoặc khí được tìm thấy trên hoặc bên trong Trái đất. Tổ chức, cá nhân sẽ không được phép được thăm dò, khai thác, chế biến và bán bất kỳ loại khoáng sản nào mà không được sự cho phép của Chính phủ
Sử dụng tiết kiệm tài nguyên cát

Trước tình hình cát ngày càng cạn kiệt, dẫn đến giá cát xây dựng biến động, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, cần phải đưa ra giải pháp kịp thời, phù hợp để tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên hữu hạn này.

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau vừa được Bộ Tài chính ban hành sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2017
Nghệ An, ban hành quy định về mức thu và quy đổi tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Nghệ An, ban hành quy định về mức thu và quy đổi tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, theo đó kể từ ngày 10/4/2017 việc kê khai tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện trên cơ sở Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/4/2017 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An và áp mức thu theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến bổ sung điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng của quốc gia để phát triển kinh tế xã hội, nhưng là nguồn lực không tái tạo được nên chúng cần được quản lý, có chiến lược phát triển, gìn giữ và khai thác sử dụng hợp lý. Khai thác khoáng sản mang lại nguồn lợi cho xã hội nhưng cũng để lại những hậu quả phức tạp cho môi trường sinh thái.
Bàn về tính khả thi quy định đấu giá quyền khai thác Khoáng sản

Nghệ An là tỉnh đa dạng tiềm năng tài nguyên khoáng sản, có mặt đầy đủ các nhóm loại khoáng sản như: Nhiên liệu khoáng, khoáng sản kim loại, nguyên liệu hoá và phân bón, nguyên liệu gốm sứ, nguyên liệu kỹ thuật và đá quý, vật liệu xây dựng, nước khoáng,.....

 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh