Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, đặc biệt lưu vực sông Lam
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi tại Công văn số 642/VPCP –NC ngày 23/01/2019 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 803/UBND-NC ngày 01/02/2019.
Hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng ngày 20/02, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam báo cáo nội dung tổng kết 6 năm (2012-2017) thực hiện đề xuất các nội dung điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết quả thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng trên địa bàn tỉnh
Thực hiện các Quyết định số: 2321/QĐ-UBND ngày 11/6/2018, 3865/QĐ-UBND ngày 29/8/2018, 3879/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 và 6405/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Một số đánh giá về chính sách thu tiền cấp quyền KTKS của Việt Nam sau 4 năm thực hiện (TS. Phan Thị Thái (Trường ĐH Mỏ - Địa chất),TS. Nguyễn Quốc Định(Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)
Tóm tắt: Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 20/01/2014. Qua 4 năm triển khai chính sách, đã đạt được những kết quả to lớn, làm thay đổi tích cực công tác quan lý ngành khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, do lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, vẫn còn tồn tại một số bất cập, vướng mắc như: Nghị định có hiệu lực còn chậm dẫn đến những khó khăn cho cơ quan quản lý trong công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng như các đơn vị khai thác khoáng sản; Các bước xét duyệt rườm rà dẫn đến khó khăn gây ra những tổn thất vô hình về kinh tế cho các đơn vị khi đầu tư vào khai thác khoáng sản; Phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng còn những bất cập trong thực tế. Điều đó, đòi hỏi cần phải tiếp tục tháo gỡ trong một số khâu nhằm làm cho Luật thực sự phù hợp với thực tế. Bài viết đưa ra một số đánh giá về chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Việt Nam sau 4 năm thực hiện.
Tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ở một số huyện hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi có nguy cơ tái diễn biến phức tạp.
Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Qua thống kê sơ bộ cho thấy các đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển người có thẩm quyền xử phạt với tổng số tiền 1.420.000.000 đồng. Đồng thời, đã yêu cầu các doanh nghiệp được kiểm tra khắc phục các vi phạm, tồn tại trong thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, thực hiện quy trình, quy phạm khai thác mỏ; đất đai; bảo vệ môi trường; khoáng sản
Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm trong khai thác, chế biến khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ khoáng sản
Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên Khoáng sản phải bảo đảm phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đáp ứng tối đa nhu cầu của nền kinh tế
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035 tại Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2018 thay thế quy hoạch được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008.
BTNMT dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Một số lưu ý đối với tổ chức khai thác khoáng sản khi bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hoạt động khai thác khoáng sản phải có Giám đốc điều hành mỏ, trừ trường hợp khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khai thác tận thu khoáng sản theo quy định tại Điều 62 Luật khoáng sản 2010 và Điều 8 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, trên cơ sở đó, việc tuyển chọn lao động để bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần lưu ý để đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh