Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm trong khai thác, chế biến khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ khoáng sản
Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên Khoáng sản phải bảo đảm phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đáp ứng tối đa nhu cầu của nền kinh tế
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035 tại Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2018 thay thế quy hoạch được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008.
BTNMT dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Một số lưu ý đối với tổ chức khai thác khoáng sản khi bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hoạt động khai thác khoáng sản phải có Giám đốc điều hành mỏ, trừ trường hợp khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khai thác tận thu khoáng sản theo quy định tại Điều 62 Luật khoáng sản 2010 và Điều 8 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, trên cơ sở đó, việc tuyển chọn lao động để bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần lưu ý để đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành
Nghệ An đôn đốc chỉ đạo xử lý vi phạm các quy định khai thác vận chuyển khoáng sản, nguyên liệu khoáng sản ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông
  Thực hiện Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017, các cơ quan có liên quan đã phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản.
Triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh.
Thực hiện Thông báo số 540-TB/TU ngày 13/01/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc thực hiện thông báo số 540 nêu trên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An kiểm tra, rà soát và chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Trước thực trạng hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn huyện Anh Sơn tái diễn, ngày 29/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với UBND xã Lạng Sơn về các nội dung có liên quan.
Nghệ An đôn đốc triển khai kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT
Ngày 06/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1754/STNMT.KS gửi các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định tại các Điều 41, Điều 42 và Điều 43 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
Nghệ An thực hiện rà soát các quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Nghệ An là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Kết quả điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản cho thấy các loại khoáng sản có giá trị kinh tế và tiềm năng như đá hoa trắng, quặng thiếc, vàng, chì - kẽm, sắt, đá quý, đá vôi xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng,...
Nghệ An: Tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) đối với 03 khu vực mỏ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/3/2016.

Thực hiện Kế hoạch số 213/UBND ngày 18/4/2015 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực địa các khu vực mỏ, rà soát tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/3/2016.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh