Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An - Tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến khai thác, tập kết bến bãi kinh doanh cát sỏi
Trong thời gian vừa qua, tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng các phương tiện thủy tự chế, hoán cải lợi dụng các điểm giáp ranh, đêm tối để hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ, chộp giật.
Triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, do Công an tỉnh chủ trì.
Tập trung khảo sát vùng nguyên liệu phục vụ dự án đường cáo tốc Bắc – Nam
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nguồn nguyên liệu đất san lấp phục vụ đường cao tốc Bắc – Nam.
Kết quả bước đầu về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trong thời gian vừa qua, tình hình hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều diễn biến phức tạp.
Quy định mới về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày 31/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nghị định quy định chi tiết về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Nghệ An tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, đặc biệt lưu vực sông Lam
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi tại Công văn số 642/VPCP –NC ngày 23/01/2019 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 803/UBND-NC ngày 01/02/2019.
Hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng ngày 20/02, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam báo cáo nội dung tổng kết 6 năm (2012-2017) thực hiện đề xuất các nội dung điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết quả thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng trên địa bàn tỉnh
Thực hiện các Quyết định số: 2321/QĐ-UBND ngày 11/6/2018, 3865/QĐ-UBND ngày 29/8/2018, 3879/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 và 6405/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Một số đánh giá về chính sách thu tiền cấp quyền KTKS của Việt Nam sau 4 năm thực hiện (TS. Phan Thị Thái (Trường ĐH Mỏ - Địa chất),TS. Nguyễn Quốc Định(Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)
Tóm tắt: Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 20/01/2014. Qua 4 năm triển khai chính sách, đã đạt được những kết quả to lớn, làm thay đổi tích cực công tác quan lý ngành khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, do lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, vẫn còn tồn tại một số bất cập, vướng mắc như: Nghị định có hiệu lực còn chậm dẫn đến những khó khăn cho cơ quan quản lý trong công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng như các đơn vị khai thác khoáng sản; Các bước xét duyệt rườm rà dẫn đến khó khăn gây ra những tổn thất vô hình về kinh tế cho các đơn vị khi đầu tư vào khai thác khoáng sản; Phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng còn những bất cập trong thực tế. Điều đó, đòi hỏi cần phải tiếp tục tháo gỡ trong một số khâu nhằm làm cho Luật thực sự phù hợp với thực tế. Bài viết đưa ra một số đánh giá về chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Việt Nam sau 4 năm thực hiện.
Tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ở một số huyện hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi có nguy cơ tái diễn biến phức tạp.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh