Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An đôn đốc chỉ đạo xử lý vi phạm các quy định khai thác vận chuyển khoáng sản, nguyên liệu khoáng sản ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông
  Thực hiện Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017, các cơ quan có liên quan đã phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản.
Triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh.
Thực hiện Thông báo số 540-TB/TU ngày 13/01/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc thực hiện thông báo số 540 nêu trên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An kiểm tra, rà soát và chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Trước thực trạng hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn huyện Anh Sơn tái diễn, ngày 29/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với UBND xã Lạng Sơn về các nội dung có liên quan.
Nghệ An đôn đốc triển khai kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT
Ngày 06/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1754/STNMT.KS gửi các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định tại các Điều 41, Điều 42 và Điều 43 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
Nghệ An thực hiện rà soát các quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Nghệ An là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Kết quả điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản cho thấy các loại khoáng sản có giá trị kinh tế và tiềm năng như đá hoa trắng, quặng thiếc, vàng, chì - kẽm, sắt, đá quý, đá vôi xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng,...
Nghệ An: Tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) đối với 03 khu vực mỏ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/3/2016.

Thực hiện Kế hoạch số 213/UBND ngày 18/4/2015 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực địa các khu vực mỏ, rà soát tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/3/2016.

Đề xuất áp thuế VAT 0% với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên khoáng sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ ngành, đơn vị có liên quan về việc xây dựng thông tư hướng dẫn một số điều thuộc 2 Nghị định100 và 12 của Chính phủ. Trong dự thảo thông tư này, Bộ Tài chính quy định rõ thuế VAT đối với hoạt động xuất khẩu các sản phẩm được chế biến từ tài nguyên khoáng sản.

Một số văn bản mới trong quản lý hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh năm 2017
Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó tạo được chuyển biến tích cực rõ nét
Sở Tài nguyên và Môi trường: Ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua đó làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, ngăn chặn kịp thời hoạt động khoáng sản trái phép.

Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp soạn thảo quy chế quản lý khoáng sản vùng giáp ranh địa giới giữa hai tỉnh.

              Thực hiện Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã dự thảo Quy chế phối hợp Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh