Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính về môi trường
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình
Ngày 6/02/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.
Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 99/KH-UBND

Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 09/02/2018  thực hiện nghị quyết 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An: tập huấn phần mềm tiếp nhận và quản lý kết quả quan trắc môi trường online
Ngày 16/3/2018 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã phối hợp với đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và đơn vị cung cấp phần mềm - Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm Tiếp nhận và quản lý kết quả Quan trắc môi trường online.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Bão quốc tế

 Sáng 28/2 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia phối hợp với Ủy ban Bão quốc tế tổ chức khai mạc Khóa họp thường niên lần thứ 50 của Ủy ban Bão quốc tế và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão quốc tế. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đến dự và phát biểu chào mừng.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2017
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua thì công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến và đạt nhiều kết quả. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên; cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từng bước được xử lý; các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp đã chú trọng đầu tư công nghệ xử lý môi trường.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh nghệ an tổ chức khóa đào tạo “ứng dụng BSC và KPIS trong công việc”
Với việc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP nay là Nghị định 54/2016/NĐ-CP, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (NACEM) đang từng bước chuyển mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường làm việc.
Cho vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An năm 2018
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An, Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ về việc áp dụng lãi suất năm 2018, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An triển khai công tác cho vay với lãi suất ưu đãi năm 2018 đối với các tổ chức, cá nhân có chương trình, dự án đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
QCVN 63:2017/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn

Theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 63:2017/BTNMT, nước thải chế biến tinh bột sắn (khoai mỳ, củ mỳ) được hiểu là nước thải phát sinh từ hoạt động chế biến ra tinh bột sắn mà không trộn lẫn các loại nước thải khác của cơ sở chế biến tinh bột sắn.

Đề xuất Danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường
Nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) về môi trường tại Việt Nam, ngày 15/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xin ý kiến về Danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm BTTH về môi trường”.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh