Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh nghệ an tổ chức khóa đào tạo “ứng dụng BSC và KPIS trong công việc”
Với việc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP nay là Nghị định 54/2016/NĐ-CP, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (NACEM) đang từng bước chuyển mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường làm việc.
Cho vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An năm 2018
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An, Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ về việc áp dụng lãi suất năm 2018, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An triển khai công tác cho vay với lãi suất ưu đãi năm 2018 đối với các tổ chức, cá nhân có chương trình, dự án đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
QCVN 63:2017/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn

Theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 63:2017/BTNMT, nước thải chế biến tinh bột sắn (khoai mỳ, củ mỳ) được hiểu là nước thải phát sinh từ hoạt động chế biến ra tinh bột sắn mà không trộn lẫn các loại nước thải khác của cơ sở chế biến tinh bột sắn.

Đề xuất Danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường
Nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) về môi trường tại Việt Nam, ngày 15/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xin ý kiến về Danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm BTTH về môi trường”.
Trung tâm Quan trắc TN&MT triển khai công tác lấy mẫu hiện trường phục vụ Đề án “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm trầm tích tại một số vùng nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
Thực hiện Đề án “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm trầm tích tại một số vùng nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 và Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án, từ ngày 20/11 đến ngày 30/12 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu trầm tích tại các sông, hồ và các vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Giới thiệu công tác hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn Quỹ bảo vệ môi trường Nghệ An

Ngày 24/11/2017 tại Thị xã Cửa Lò, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đã phối hợp với phòng Nước, Biển và Hải đảo tổ chức giới thiệu chương trình hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An.

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.
Thông tư  số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 có hiệu lực sẽ thay thế một số thông tư như  28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 201của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn,...
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ô nhiễm môi trường
Trong thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và báo chí đối với các vấn đề môi trường ngày một đa dạng và mang tính thời sự
Chi đoàn Quỹ bảo vệ môi trường Nghệ An tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017
Ngày 12/10/2017, Chi đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Cho vay với lãi suất ưu đãi và một số kỹ năng phân tích tâm lý lãnh đạo doanh nghiệp, phân tích rủi ro trong xử lý nợ". Tham dự cùng Chi đoàn có đồng chí Võ Quý Song – Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp và các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh