Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020
Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020, Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đông Nam về hành vi chậm nộp ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Thực hiện Nghi Quyết số 02/NQ-HĐQL ngày 07/8/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ môi trưởng tỉnh Nghệ An về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH Đông Nam nộp tiền ký quỹ và lập hồ sơ đóng cửa mỏ tại khu vực Núi Dứa, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
Để quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013) và phù hợp với Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (có hiệu lực kể ngày 01/7/2014), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Sau gần 03 năm triển khai, thực hiện còn có môt số khó khăn, vướng mắc cần xem xét, sửa đổi để phù hợp với thực tế, quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số Luật có liên quan
Kết qủa công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 của Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
Qua 6 tháng đầu năm 2017, Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã cơ bản đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác của chi bộ
Chuyên đề: Báo cáo việc thực hiện đề án của Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trong Quý IV năm 2016 và năm 201

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 (Đề án sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, từ Quý 4/2016 đến tháng 12/2020). 

Chuyên đề: Triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn năm 2016 đến năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 (Đề án sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, từ Quý 4/2016 đến tháng 12/2020). 

Kết qủa công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016 của Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Qua 6 tháng đầu năm 2016, Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã cơ bản đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác của chi bộ.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An không ngừng phát triển và trưởng thành

Cách đây 70 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Đây là ngày đã đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2015)

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TTr ngày 19/8/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 21/11/2015, tại Khách sạn Giao tế thành phố Vinh, Thanh tra Sở tổ chức buổi Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2015), ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị triển khai Nghị định số 51/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, tại thành phố Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;  hội nghị do đồng chí Nguyển Thành Minh - Tổng cục trưởng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì.

 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh