Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự cần thiết của giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám
Nhằm triển khai việc thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg của Chính phủ, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược. Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám” được cụ thể hóa bằng việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác giám sát trong các lĩnh vực sau: Khí tượng thủy văn; môi trường; biển và hải đảo; quản lý đất đai; địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước; biến đổi khí hậu trên cơ sở ứng dụng công nghệ và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám.
Bảo đảm tiến độ Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG)
Chiều ngày 3/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG). Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp.
Nghệ An: Ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục hành chính về đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thông tư số 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

 Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Tỉnh Nghệ An: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Nghệ An năm 2020
Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, gắn hoạt động đoàn và phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn và công tác phòng, chống Covid 19 trong giai đoạn mới.
Nhằm nâng cao tình thần xung kích và tiên phong của sức trẻ Đoàn thanh niên, Chi đoàn hưởng ứng lời kiêu gọi của Thủ tướng chính chủ với tinh thần “tương thân tương ái”  phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 23/3/2020 Ban chấp hành  phát động phong trào ùng hộ trong toàn cơ quan theo hình thức:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An hưởng ứng giờ trái đất năm 2020
Nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo; các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân cả nước hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết thực, lan tỏa cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Từ ngày 21/01 đến 09/3/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành đại hội 15 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, quy định; chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020. Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường được Ban chấp hành Đảng ủy thống nhất chọn là Chi bộ đại hội điểm.
Thúc đẩy hoạt động tái chế chất thải rắn
Thực tế hiện nay, tình trạng gia tăng dân số nhanh chóng cùng sự tăng trưởng các ngành Kinh tế công nghiệp, Giao thông Vận tải, Xây dựng, làng nghề, Y tế… đã làm phát sinh một lượng lớn chất thải với thành phần ngày càng phức tạp hơn.
Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. 
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh