Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
Trung tâm Phát triển quỹ đất
Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An
Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Bảo vệ Môi trường
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Nghệ an
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Giới thiệu Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh