Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xin nhận ý kiến rộng rãi từ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An
Xin ý kiến góp ý công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi VBQPPL về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Xin ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi VBQPPL về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Xin góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo công bố TTHC lĩnh vực địa chất khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
Lấy ý kiến của nhân dân đối với phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
Dự thảo: Quyết định Ban hành Tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh