Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo về việc đề xuất Danh mục dự án, đề án thuộc lĩnh vực Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 (08/08/2019 07:47 AM)

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định tuyển chọn, lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện các dự án, đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất danh mục dự án, đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Có mẫu phiếu đề xuất danh mục dự án, đề án bảo vệ môi trường kèm theo).

            Thời gian nhận đề xuất đến hết ngày 15/11/2019.

Phiếu đề xuất các dự án, đề án của các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Bảo vệ môi trường) theo địa chỉ:

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Số 06, đường Yên Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.52.53.59                  Fax: 0383.52.53.52

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc Website: http://www.tnmt.nghean.gov.vn.

            Sở Tài nguyên và Môi trường kính mong các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất danh mục đề án, dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2020./.

                                                                                              Nguồn : Chi cục Bảo vệ môi trường

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh