Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng hợp các dự án phát triển đô thị, nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận (13/09/2019 03:04 PM)Vinh, ngày 12 tháng 9 năm 2019
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, NHÀ Ở  ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


STT

Tên dự án

Địa chỉ thửa đất

Số thửa

Tờ bản đồ

 Ghi chú

Phường, xã

Huyện, thị xã, thành phố

1

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

319

19

1 phần dự án

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

320

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

321

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

322

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

323

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

324

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

331

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

332

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

337

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

338

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

339

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

340

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

341

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

344

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

345

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

349

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

353

19

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

272

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

273

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

275

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

276

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

279

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

280

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

282

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

283

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

284

26

 

Công ty TNHH Phước Tài

Hưng Bình

Vinh

285

26

 

 

Tổng

 

27 thửa đất /2 tờ bản đồ
  |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh