Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đoàn kiểm tra của Sở TNMT về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn các huyện: Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (26/11/2018 11:29 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-STNMT.NBHĐ ngày 28/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2018. Ngày 11/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 507/QĐ-STNMT.NBHĐ về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đối với 06 đơn vị. Hoạt động kiểm tra tập trung vào một số nội dung cơ bản như: quán triệt, triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là kiểm tra việc xả nước thải vào nguồn nước; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, thực hiện việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/MĐ-CP ngày 17/7/2018 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Đôn đốc việc lắp đặt các thiết bị quan trắc giám sát sát tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư số 47/TT-BTNMT ngày 7/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn các huyện huyện Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Thông qua quá trình kiểm tra, các cơ sở đã phần nào hiểu rõ thêm về quyền và trách nhiệm của cơ sở trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Phòng Tài nguyên nước, biển và hải đảo

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh