Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (10/09/2019 03:11 PM)

Sáng nay,  ngày 10/9/2019,  Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng môi trường và thi công xây lắp Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi làm việc đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An”.

Theo quy định tại Điều 23 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì  giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bở biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân đối với biển”.


Với chiều dài 82km bờ biển, tỉnh Nghệ An luôn xác định biển và khu vực vùng bờ là một trong những vùng kinh tế động lực. Theo đó nhiều dự án, khu công nghiệp, dịch vụ du lịch đã được hình thành góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh những lợi thế to lớn mang lại thì vùng biển cũng  đang chịu nhiều tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu và nước biển dâng, thêm vào đó, hiện tượng chồng lấn quy hoạch giữa các  ngành cùng địa phương đang đặt ra những thực tiễn cần giải quyết. Với những yêu cầu và nhiệm vụ bức thiết đó để kịp thời đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên vùng bờ theo hướng hiệu quả, bền vững, việc thực hiện Đề án “Điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An” là rất cấp thiết.

Cơ sở đánh giá, đề xuất được các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, bờ biển tỉnh Nghệ An được phân chia thành các đoạn (phân đoạn), tương ứng với các khu vực vùng bờ. Các khu vực vùng bờ này được đánh giá theo các tiêu chí: Đảm bảo quyền tiếp cận của người dân; Giảm thiểu sạt lở bờ biển ứng phó biến đổi khí hậu; Bảo vệ cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái và du lịch; Bảo vệ đê, kè, các công trình bảo vệ bờ biển; Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa được xem xét, đề xuất vào dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An./.

                                                    Phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh