Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 tại UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (22/05/2020 07:18 AM)


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2556/BTNMT-TCBĐVN ngày 13/5/2020 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 và Công Văn số 3057/UBND-NN ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 2282/STNMT-NBHĐ ngày 21/5/2020 về việc đề nghị UBND các huyện, thị xã,thành phố Vinh lựa chọn các hình thức phù hợp để hưởng ứng Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 và đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 cụ thể với các nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền một số nội dung, giải pháp theo Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

2. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào thi đua tập trung, thu hút cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường… Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải (đối với địa phương có biển).

4. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

5.  Tổ chức in ấn treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

6.  Chỉ đạo Đài phát thanh địa phương đưa tin và tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, phổ biến trách nhiệm bảo vệ tài nguyên biển, các hành vi bị nghiêm cấp được quy định tại Luật tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo Việt Nam, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp.

7. Các hoạt động h­ưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (8/6); Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 thực hiện từ nay đến hết tháng 6 năm 2020.

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

(Mẫu khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 được đăng tải trên Website: https://WWW.tnmt.nghean.gov.vn./.

                                     Nguồn: Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo

Phụ lục I

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

 Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam và Ngày Đại dương Thế giới 2020

(Kèm theo Công văn số             / STNN-NBHĐ ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

 I. Chủ quyền biển đảo - 04 câu

1. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

2. Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam

3. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc

4. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

II. Rác thải nhựa - 06 câu

 1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh

2. Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh

3. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa

4. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa

5. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ

6. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển

 III. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam - 05 câu

1. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

2. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển

3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta

4 Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

5. Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.

IV. Đổi mới vì một đại dương bền vững - 04 câu

1. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương

2. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt

3. Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương

4. Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh