Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An hưởng ứng giờ trái đất năm 2020 (25/03/2020 08:27 AM)

Nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo; các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân cả nước hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết thực, lan tỏa cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất năm 2020 tập trung các hoạt động nhằm nâng cao hành vi để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã… Qua đó cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

Để cổ vũ, lan tỏa và truyền tải các chủ đề, thông điệp, ý nghĩa trên, căn cứ tình hình thực tế cả nước đang tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Mỗi đơn vị, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường , ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Tăng cường nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống dân sinh.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất; hướng dẫn tăng cường thời lượng, dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với BĐKH gắn với bảo vệ môi trường; phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường…

4. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có tính chất truyền nhiễm cao.

5. Mỗi đơn vị, cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 – 21h30 ngày 28 tháng 03 năm 2020 (thứ Bảy).

Đây là những hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa để Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với toàn tỉnh và toàn quốc hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2020. Thông qua những hoạt động này sẽ góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, quản lý hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn: Phòng khí tượng thủy văn và BĐKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh