Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng kết công tác tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An năm 2018 (11/01/2019 09:24 AM)

Ngày 09/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 với 22 điểm cầu (tại Sở Thông tin và Truyền thông và 21 huyện, thành phố, thị xã). Đồng chí Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

 

Báo cáo tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã hoàn thành tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; công tác khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra. Điển hình là năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường là 01 trong 07 đơn vị thực hiện điểm CCHC nên đã xây dựng đề án điểm CCHC đã được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 156/UBND. TH ngày 16/3/2018 và đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-STNMTngày 20/3/2018 phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án điểm “ Đề án nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đến năm 2020, những nhiệm vụ cụ thể năm 2018”.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu ban hành 8 quyết định,  hủy bỏ 01 Quyết định, sửa đổi 01 Quyết định, trong đó có một số thủ tục hành chính do Sở tham mưu ban hành giảm thời gian so với Quy định của Trung ương và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 05 Nghị quyết về: Thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tham mưu trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/5/2018 và UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch cấp huyện đối với 21/21 đơn vị cấp huyện làm cơ sở thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Công tác tham mưu thu hồi đất của các Công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh để bàn giao cho địa phương giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân đã được Sở thực hiện quyết liệt với tổng diện tích 10.834,11 ha.

Công tác khoáng sản, năm 2018 đã tổ chức thành công đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt đối với 03 khu vực mỏ; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp  giấy phép thăm dò khoáng sản, khai thác, phê duyệt trữ lượng khoáng sản với tổng thu ngân sách về lĩnh vực khoáng sản là 486,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được tăng cường, đã tổ chức 05 đoàn kiểm tra về môi trường đối với 34 cơ sở sản xuất kinh doanh,  xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở với tổng số tiền 190.000.000 đồng; kiểm tra để chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để đối với 20 cơ sở và cấp giấy chứng nhận hoàn thành cho 13 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 6 cơ sở. Đồng thời, công tác quản lý, bảo vệ môi trường khu vực nông thôn thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên thực tiễn công tác này vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, phát hiện các tồn tại, sai phạm của các tổ chức, cá nhân, Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành 27 cuộc Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường và tài nguyên nước đối với các tổ chức được thanh tra; trong đó:Ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính để xử phạt 24 tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước với tổng số tiền là: 816.938.547,00 đồng; kiểm tra, kết luận về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn các huyện; kiểm tra thực tế việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn của UBND cấp huyện, các chủ công trình, công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn, các công trình khí tượng thủy văn, các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của tổ chức, cá nhân và các tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Tại Hội nghị đã có 09 ý kiến phát biểu nêu rõ những kết quả đạt được với hơn 30 kiến nghị khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, những vấn đề mà được các đại biểu nhắc đến như: giao đất trái thẩm quyền; công tác bồi thường GPMB, thu hồi đất của các Công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, vấn đề thu gom và xử lý rác thải….

Cũng tại Hội nghị, hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Văn Nông – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2019 của ngành TN&MT.

 

          Đ/c Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường                                                                          

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận những kết quả của công tác quản lý tài nguyên và môi trường, những đóng góp của cán bộ, công chức của ngành trong năm qua đồng thời nhấn mạnh năm 2019 là năm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2015-2020 do đó ngành tài nguyên và môi trường Nghệ An thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và quyết tâm hoàn thành các chương trình, đề án; trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính; kịp thời kịp thời tháo gỡ, tìm nguyên nhân để khắc phục hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý ngành TN&MT; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nguồn tin: Văn phòng Sở TN&MT

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh