Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi bộ TT Phát triển quỹ đất Tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9 xây dựng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với CCHC. (10/09/2019 02:53 PM)

Sáng ngày 05/09/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Phan Long - Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2019 để quán triệt, thực hiện các nội dung theo tinh thần Công văn 74-VC/ĐU của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 30/8/2019 về xây dựng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Cao Quang Trung – Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm; cùng toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (TTPTQĐ). Sinh hoạt là buổi đánh giá, nhìn nhận lại những kết quả công tác cải cách hành chính đạt được trong 9 tháng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, đồng thời xác định rõ những những nhiệm vụ trong tâm “Năm cải cách hành chính” và xây dựng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành.

 

 Sinh hoạt quán triệt công tác cải cách hành chính năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

            Thực hiện công văn 74-VC/ĐU của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 30/8/2019 về xây dựng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính. Sau khi thảo luận, Chi bộ đã thống nhất đưa nội dung đẩy mạnh công tác khai thác quỹ đất, đấu giá QSD đất là nhiệm vụ trong tâm trong “Năm cải cách hành chính” và xây dựng 02 gương điển hình theo Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện cải cách hành chính đó là đảng viên Nguyễn Đăng Cường và quần chúng Hoàng Thị Hằng.

Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hồ Phan Long – Bí thư Chi bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ cần phải khắc phục và những nhiệm vụ cần duy trì và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, để công tác cải cách hành chính ngày càng hoàn thiện và nhân rộng mạnh mẽ các gương điển hình, Chi bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc; cần nhạy bén và linh hoạt giữa các nhiệm vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm cải tiến điều kiện làm việc để nâng cao hiệu quả công việc, tạo thu nhập nâng cao đời sống viên chức và người lao động. Ngoài ra, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 20/2/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Chỉ thị 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của BTV Tỉnh ủy và Đề án Văn hóa Công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

                                            Nguồn tin: Trung tâm Phát triển Quỹ đất

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh