Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục bảo vệ môi trường Tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2022 (05/02/2020 08:44 AM)


Sau một thời gian chuẩn bị, chiều ngày 21/01/2020, Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội điểm cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đại hội được tổ chức theo Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

 

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Võ Duy Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng các tổ chức đoàn thể  cùng toàn thể 25 đảng viên của Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường.

 Tại Đại hội, đồng chí Hồ Sỹ Dũng đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tiến đã thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là triển khai nghiêm túc, sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, chi bộ đã xây dựng được 02 gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ cũng đã làm tốt công tác tư tưởng, công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo (có 16/25 đảng viên có trình độ thạc sỹ, 02 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, …). Môi trường là một lĩnh vực rộng, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến tất cá các ngành nghề và mọi người dân, là lĩnh vực chịu nhiều áp lực của dư luận và xã hội, có nhiều nội dung phức tạp do lịch sử để lại không thể giải quyết ngay, tạo áp lực cho cơ quan quản lý, đồng thời Nghệ An vẫn đang còn là một tỉnh nghèo nên kinh phí của tỉnh vẫn chưa bố trí đủ để đáp ứng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong khu vực công như các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, xử lý nước thải đô thị, các cụm công nghiệp, các bệnh viện,…Nhưng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo Chi cục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Đã tham mưu tốt các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đã tham mưu để Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020,định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU là dấu ấn của cả nhiệm kỳ, Công tác kiểm soát cũng được thực hiện tốt, không để xẩy ra các sự cố ô nhiễm môi trường, đã thực hiện việc điều tra xử lý các điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu do lịch sử để lại. Tuy hệ thống pháp luật trong lĩnh vực liên tục có sự thay đổi nhưng Chi cục Bảo vệ Môi trường luôn có sự tham mưu kịp thời để giải quyết xử lý, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm định  luôn đáp ứng tốt nhiệm vụ cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

 

Thay mặt Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Bí thư Võ Duy Việt đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo đầy đủ cho đại hội chi bộ, đánh giá cao các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường, đồng chí cũng thống nhất với các khó khăn vướng mắc và các tồn tại cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết do Chi bộ đưa ra. Đồng chí Bí thư đảng ủy đề nghị Ban chấp hành Chi bộ và từng cán bộ đảng viên của chi bộ nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với lĩnh vực đặc thù bảo vệ môi trường là trách nhiệm cho hiện tại cho tương lai, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, có một vị trí đặc biệt trong xã hội và chi bộ có vị trí đặc biệt trong Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi bộ tiếp tục chỉ đạo để Chi cục tham mưu tốt việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017,  Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU trên địa bàn tỉnh, công tác tham mưu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với địa phương trên cơ sở sự thay đổi các văn bản của Trung ương. Tuy hiện nay lĩnh vực môi trường đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội nhưng phải tiếp tục thực hiện công tác truyền thông làm chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức, ý thức, trách nhiệm hành động bảo vệ môi trường cho mọi cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Phải tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của công tác thanh kiểm tra trong quản lý nhà nước và công tác giám sát trong đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, nêu cao tính Đảng, tính nêu gương của người đứng đầu và mỗi đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quan tâm tư tưởng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí cũng mong đại hội lựa chọn được ban chấp hành Chi bộ để chỉ đạo thành công các kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội và bầu đảng viên tham dự đại hội Đảng cấp trên.

Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi bộ gồm 5 đồng chí; trong đó, đồng chí Hồ Sỹ Dũng Chi cục trưởng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hoàng Xuân Trường – Phó chi cục trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư.

 Đai hội cũng đã bầu 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự bị tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025.

 Theo Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, 14 chi bộ còn lại sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 để hoàn thành xong trước 30/3/2020.

Một số hình ảnh Đại Hội:


Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh