Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm công nghệ thông tin: Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và người lao động năm 2019 (11/01/2019 09:43 AM)

Chiều ngày 10/01/2019, Trung tâm công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và người lao động năm 2019 dưới sự chủ trì của Đồng chí Đào Duy Tâm, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, Phó bí thư chi bộ Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin. Tham dự Hội nghị có đầy đủ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trung tâm công nghệ thông tin.
Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, Phó bí thư chi bộ Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin trình bày Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, Phó bí thư chi bộ Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin trình bày Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong năm 2018 với sự cố gắng, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm đã từng bước khắc phục khó khăn để ổn định hoạt động.

Trong năm 2018, Trung tâm đã thực hiện hoàn thành và cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ được giao như công tác thu thập, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường, công tác đo đạc và bản đồ, lập hồ sơ cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL địa chính. Lĩnh vực công nghệ thông tin ổn định và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra với chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã thực hiện một số dịch vụ theo quy định như công tác trích lục (đo vẽ, chỉnh lý bổ sung) bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ thuê đất, cấp GCN QSD đất, bồi thường GPMB cho các tổ chức, doanh nghiệp theo yêu cầu với tiến độ và chất lượng sản phẩm đảm bảo, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Cán bộ viên chức và người lao động luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, luôn chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị được quan tâm và chấn chỉnh theo tinh thần Chỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy Nghệ An.

Tiếp đó, Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của BCH Công đoàn CSTV. Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng đơn vị, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin đã thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở trong đơn vị, như: tham gia công tác quản lý, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã nêu ra nhưng khuyết điểm hạn chế còn tồn tại cần khắc phục trong năm tới, đồng thời trình bày các giải pháp cụ thể trong năm 2019 để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.

Ngoài ra Hội nghị cũng đã trình bày các báo cáo thu chi tài chính năm 2018 và dự toán kế hoạch tài chính năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2018; thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc của đơn vị.

Tại Hội nghị, Trưởng phòng Hành chính – tổng hợp cũng đã thông qua các Quyết định khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 01 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 01 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 19 cá nhân và trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho 01 tập thể, 02 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận, góp ý các Báo cáo, quy chế năm 2019 của các thành viên tham gia.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018, Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Chi ủy và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trung tâm công nghệ thông tin sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

Nguồn: Bùi Ngọc - TTCNTT

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh