Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số khó khăn vướng mắc trong công tác Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn bàn tỉnh Nghệ An (18/05/2020 02:34 PM)

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ pháp lý và kỹ thuật quan trọng để xác định, phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó; cung cấp luận cứ khoa học cho chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.  Tuy nhiên, công tác ĐTM hiện nay đang gặp một số vướng mắc, khó khăn. Việc tháo gỡ lại thuộc nhiều vào chủ đầu tư và công cụ pháp lý. Các vướng mắc này cần được giải quyết sớm để có sự thống nhất trong công tác thẩm định đối với tất cả các dự án, chất lượng thẩm định tốt hơn và các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ có tính khả thi giúp Doanh nghiệp không bị lãng phí chi phí đầu tư.

Một trong những khó khăn mà không chỉ lĩnh vực môi trường mà nhiều lĩnh vực khác đều có vướng mắc đó là văn bản quy phạm pháp luật thay đổi nhanh, trong khi để văn bản pháp đi được vào thực tiễn cần có thời gian. Do vậy trong thời gian đầu khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật mới đòi hỏi các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và cơ quan thẩm định phải đầu tư thời gian để cập nhật liên tục và nghiên cứu kỹ các quy định mới như các quy định về mẫu báo cáo ĐTM, xác định thẩm quyền thẩm định ĐTM, đối tượng lập lại ĐTM, đối tượng phải có quyết định chấp thuận về môi trường của cơ quan phê duyệt ĐTM khi có những thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ….

Bên cạnh đó, các quy định pháp luật mới ban hành còn có những quy định chưa rõ ràng, khó áp dụng. Như quy định sửa đổi về thẩm quyền thẩm định ĐTM, có một số dự án đã được cấp tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, nay thay đổi quy mô và hạng mục phải làm lại thủ tục môi trường thì theo quy định mới lại thuộc cấp huyện xác nhận Kế hoạch bảo vệ Môi trường. Như vậy trong giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện sẽ rất khó để thể hiện nội dung việc thay thế Quyết định phê duyệt ĐTM của UBND cấp tỉnh đã ban hành.

Đối với hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến các cơ quan tổ chức, chuyên gia theo quy định mới chưa có sự thống nhất về hướng dẫn trong cách thức ban hành văn bản lấy ý kiến. Hơn nữa, quy định cụ thể về kinh nghiệm của chuyên gia cũng không được hướng dẫn tại các quy định hiện hành.  

Theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì công tác thẩm định ĐTM cần nghiên cứu và thẩm định sâu về công nghệ, kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. Nhiều dự án có tính chất phức tạp, cần có sự tham gia của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về chuyên ngành liên quan dự án hoặc môi trường, đặc biệt là các chuyên gia về công nghệ xử lý môi trường. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An số lượng chuyên gia đủ đáp ứng yêu cầu của cơ quan thẩm định là không nhiều, đòi hỏi phải mời từ các địa phương khác nhưng nguồn kinh phí còn hạn chế và việc sắp xếp thời gian phù hợp để đáp ứng yêu cầu giải quyết công vụ đúng hạn là rất khó khăn.

Một vấn đề cũng thường gặp trong công tác thẩm định nữa đó là tính khả thi trong các phương án bảo vệ môi trường mà báo cáo ĐTM  đề xuất. Đa số Chủ dự án thuê Đơn vị tư vấn lập ĐTM và báo cáo trước Hội đồng thẩm định mà ít khi kiểm tra nội dung Báo cáo. Các đơn vị tư vấn chủ yếu quan tâm đến vấn đề hợp pháp chứ chưa quan tâm đến tính khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đưa ra trong báo cáo ĐTM. Do vậy khi dự án đi vào triển khai, một số biện pháp bảo vệ môi trường không thực hiện được, một số công trình bảo vệ môi trường đúng như thiết kế đã được phê duyệt tại ĐTM sẽ gây thiệt hại cho chủ dự án.

Ngoài ra, có một số dự án không bố trí hoặc bố trí không đủ diện tích để xây dựng các công trình bảo vệ môi trường trong quy hoạch chi tiết của dự án. Do đó, để đảm bảo trong công tác thẩm định báo cáo ĐTM đòi hỏi chủ dự án phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết để đảm bảo diện tích đáp ứng đủ cho việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kinh phí của chủ dự án.

Để giải quyết các vướng mắc khó khăn nêu trên, trong thời gian tới cần thiết phải thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Sau khi Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi có hiệu lực, cần rà soát các vướng mắc để sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp hơn. Việc lấy ý kiến cần nghiêm túc và triệt để. Cần ban hành các quy định cụ thể liên quan đến danh sách, tiêu chuẩn và kinh phí mời chuyên gia riêng để giúp cho cơ quan thẩm định dễ dàng trong việc mời các chuyên gia tham gia thẩm định ĐTM nhằm nâng cao chất lượng thẩm định hơn.

- Giải pháp lâu dài là tuyên truyền để các chủ đầu tư thấy rõ việc chủ quan sẽ bất lợi, thiệt hại cho chủ đầu tư. Đối với từng dự án, Hội đồng cần xem xét tính khả thi của các phương án, biện pháp bảo vệ môi trường kể cả khi nó phù hợp quy định pháp luật.

                                                                              Nguồn: Chi cục bảo về môi trường

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh