Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử
Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát và góp ý để sớm ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử, trên nguyên tắc tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu để Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nằm trong tốp các Bộ, cơ quan ngang Bộ dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử.
Chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Ngày 15/4/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Các nội dung sửa đổi cụ thể như sau.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020
Nhằm kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 15/4/2020, được sự thống nhất của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện để quán triệt, triển khai Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An và các nội dung liên quan.
Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nhằm sớm hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của cấp xã; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả của cấp huyện; ngày 14/4/2020, Ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai năm 2019 có Công văn số 1651/BCĐ-KK2019 gửi các thành viên của Ban chỉ đạo là Lãnh đạo UBND cấp huyện (được thành lập theo Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh) chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện một số nội dung sau:

Một số lưu ý trong việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong cơ quan hành hính
Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CoVid-19; Công văn số 1956/UNBND-TH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Quản lý chặt chất thải y tế để phòng, chống dịch COVID-19
Bộ TN&MT đề nghị các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm.
Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu các chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư

Ngày 01/4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1695/BTNMT-VP gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn.

Sự cần thiết của giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám
Nhằm triển khai việc thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg của Chính phủ, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược. Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám” được cụ thể hóa bằng việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác giám sát trong các lĩnh vực sau: Khí tượng thủy văn; môi trường; biển và hải đảo; quản lý đất đai; địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước; biến đổi khí hậu trên cơ sở ứng dụng công nghệ và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám.
Bảo đảm tiến độ Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG)
Chiều ngày 3/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG). Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp.
Nghệ An: Ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục hành chính về đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh