Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An: Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Ngày 02/6/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2521/STNMT-BVMT về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 25/5/2020.
Căn cứ Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 6041/QĐ-UBND;
Kết quả quan trắc môi trường biển phục vụ mùa du lịch, tháng 5/2020
Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 v/v phê duyệt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 6041/QĐ-UBND.
Một số điểm mới của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020). Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ (Nghị định 102); bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.
Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Sôi nổi, hiệu quả các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2020
Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An về tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa mang lại lợi ích, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động.
Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức hội nghị giao ban tháng 5/2020
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định 518/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Một số nội dung cần nghiên cứu, xem xét để sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010.
Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày 19/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 tại UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2556/BTNMT-TCBĐVN ngày 13/5/2020 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 và Công Văn số 3057/UBND-NN ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Một số khó khăn vướng mắc trong công tác Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn bàn tỉnh Nghệ An

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ pháp lý và kỹ thuật quan trọng để xác định, phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó; cung cấp luận cứ khoa học cho chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.  Tuy nhiên, công tác ĐTM hiện nay đang gặp một số vướng mắc, khó khăn. Việc tháo gỡ lại thuộc nhiều vào chủ đầu tư và công cụ pháp lý. Các vướng mắc này cần được giải quyết sớm để có sự thống nhất trong công tác thẩm định đối với tất cả các dự án, chất lượng thẩm định tốt hơn và các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ có tính khả thi giúp Doanh nghiệp không bị lãng phí chi phí đầu tư.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh