Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm Kỹ thuật TN&MT: Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Chiều ngày 02/7/2020, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn về phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Phan Sỹ Dương – Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.
Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung một số điều về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.
Nâng cao các ứng dụng của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia VNGEONET
Lần đầu tiên Việt Nam hoàn thành có được mạng lưới các trạm định vị vệ tinh thu liên tục tín hiệu từ các hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh (GNSS) đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Văn phòng Đăng ký đất đai: Tổ chức Hội nghị tập huấn Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.
Thực hiện ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai ngày 23/5/2020 về việc phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, quán triệt quy chế phối hợp theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 kết hợp giải quyết một số tồn tại, khó khăn thuộc thẩm quyền cấp huyện đến tận công chức cấp xã.
Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 3/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
  Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lập nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung hoàn thành chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020
Trung tâm Phát triển quỹ đất đang thực hiện một số công tác do UBND tỉnh cũng như Sở Tài nguyên Môi trường giao như quản lý, khai thác, lập dự án đầu tư các khu đất. Bên cạnh đó Trung tâm đang thực hiện các công trình dự án bồi thường, GPMB, đo đạc, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu của một số xã trên địa bàn tỉnh và một số công trình dịch vụ nhỏ lẻ.
Quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Ngày 09/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Theo đó, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu không cung cấp qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2020
Ngày 11 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh đã có công điện gửi các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã  về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2020.
Nhìn lại một năm chống rác thải nhựa
Ngày 9/6/2020 là tròn một năm Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào chống rác thải nhựa trên toàn quốc. Nhìn lại một năm qua, các nỗ lực về chính sách, quản lý của Bộ TN&MT đã bắt đầu phát huy hiệu quả.
Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh