Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, NHÀ Ở ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Dự án: Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây lắp Thủy lợi Nghệ An (14/04/2020 04:23 PM)

STT

Tên dự án

Địa chỉ thửa đất

Số thửa

Tờ bản đồ

 Ghi chú

Phường, xã

Huyện, thị xã, thành phố
 

1

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

305

16

Toàn bộ dự án

 

2

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

306

16

 

 

3

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

307

16

 

 

4

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

308

16

 

 

5

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

310

16

 

 

6

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

311

16

 

 

7

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

312

16

 

 

8

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

313

16

 

 

9

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

314

16

 

 

10

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

315

16

 

 

11

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

316

16

 

 

12

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

317

16

 

 

13

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

318

16

 

 

14

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

319

16

 

 

15

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

320

16

 

 

16

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

321

16

 

 

17

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

322

16

 

 

18

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

323

16

 

 

19

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

324

16

 

 

20

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

325

16

 

 

21

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

326

16

 

 

22

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

327

16

 

 

23

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

328

16

 

 

24

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

329

16

 

 

25

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

330

16

 

 

26

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

331

16

 

 

27

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

332

16

 

 

28

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

333

16

 

 

29

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

334

16

 

 

30

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

335

16

 

 

31

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

336

16

 

 

32

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

337

16

 

 

33

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

338

16

 

 

34

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

339

16

 

 

35

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

340

16

 

 

36

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

341

16

 

 

37

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

343

16

 

 

38

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

344

16

 

 

39

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

345

16

 

 

40

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

349

16

 

 

41

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

350

16

 

 

42

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

351

16

 

 

43

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

352

16

 

 

44

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

353

16

 

 

45

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

354

16

 

 

46

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

355

16

 

 

47

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

356

16

 

 

48

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

357

16

 

 

49

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

358

16

 

 

50

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

359

16

 

 

51

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

360

16

 

 

52

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

`

16

 

 

53

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

362

16

 

 

54

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

363

16

 

 

55

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

364

16

 

 

56

Công ty CP Cơ điện và XL Thủy lợi Nghệ An

Quán Bàu

Vinh

365

16

 

 

 

Tổng

 

56 thửa đất /1 tờ bản đồ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh