Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO Danh sách các Chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng QSD đất; ĐK thay đổi nội dung thế chấp và xóa đăng ký thế chấp tại VP ĐK QSD đất Nghệ An từ ngày 03/01/2020 đến ngày 10/4/2020 (14/04/2020 04:28 PM)

Căn cứ Khoản 2, khoản 3, Điều 64, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; Khoản 2, điều 41, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của liên Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An gửi thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đăng trên Website của Sở về việc chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư sau khi Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An thực hiện việc đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của Chủ đầu tư.

 Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 10/4/2020, Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An đã đăng ký thế chấp bằng QSD đất, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp và xóa đăng ký thế chấp QSD đất: 31 tổ chức (thuộc 33 dự án) thực hiện 250 lượt đăng ký (trong đó: 127 lượt thế chấp, 02 lượt thay đổi nội dung thế chấp, 121 lượt xóa thế chấp).

Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Danh sách tải tại đây

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh