Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiến độ triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (14/06/2019 01:57 PM)

Ngày 14/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT).

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 của Thông tư có quy định Tổng cục Quản lý đất đai “Trước thời điểm kiểm kê đất đai 04 tháng phải hoàn thành việc xây dựng dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch thực hiện và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện trình Bộ trưởng phê duyệt”.

Tuy nhiên đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Chỉ thị về công tác kiểm kê đất đai năm 2019; Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư  số 42/2014/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn về triển khai thực hiện công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Do đó, các tỉnh trên cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đến nay vẫn chưa có cơ sở để tiến hành lập dự toán phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp hành chính tại địa phương, ảnh hưởng tiến độ triển khai so với quy định./.

                                                          Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh