Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tỉnh Nghệ An: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Nghệ An năm 2020 (04/04/2020 09:06 AM)


Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất đối năm 2020 áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau

- Đất nông nghiệp k = 1

- Đất phi nông nghiệp k = 1.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2020.

Nội dung chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ:

             http://www.tnmt.nghean.gov.vn/wps/portal/sotnmt/!ut

                                                            VVG – PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh