Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019 (16/07/2019 02:01 PM)


Ngày 15 /7/2019, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và đại diện các Bộ, ngành Trung ương, cùng hơn 500 đại biểu của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước, các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực đất đai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về các nội dung chủ yếu của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ kiểm kê dất đai chuyên đề theo Chỉ thị 15/CT-TTg và phương án kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ số liệu tổng hợp và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê kiểm kê đất đai. Trong đó, nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cụ thể như sau:

1. Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ năm 2019

Thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đối với các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các chỉ tiêu loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất phải kiểm kê, tổng hợp được quy định tại hệ thống biểu mẫu, phục lục số 02, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT.

2. Nội dung kiểm kê đất đai chuyên đề theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

- Tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa;

- Tình hình quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp;

- Tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại (đối với các dự án chưa hoàn thành, chưa bàn giao cho các đối tượng quản lý, sử dụng);

- Tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

- Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn;

- Kiểm kê diện tích đất ngập nước ven biển.

3. Một số nội dung kiểm kê khác theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Kiểm kê diện tích đất sạt lở, bồi đắp trong 5 năm qua bao gồm: Diện tích đất bị sạt lở, diện tích bồi đắp ven sông, ven biển, theo các loại đất chính (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng);

- Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất bao gồm: Diện tích cần xây dựng hạ tầng và diện tích đã hoàn thành xây dựng hạ tầng; diện tích để chuyển nhượng, cho thuê sản xuất kinh doanh.

- Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các đảo, bao gồm: Tổng diện tích từng đảo; diện tích đang sử dụng vào các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp và chưa sử dụng.

Thời điểm chốt số liệu để kiêm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước tính đến hết ngay 31/12/2019.

Thời điểm triển khai việc điều tra, thu thập thông tin và thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau:

- Cấp xã triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 01/8/2019, hoàn thành báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020;

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2019;

- Cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề từ ngày 01/8/2019; hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh trước ngày 16/4/2020;

- Cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn trước ngày 16/6/2020;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho UBND cấp tỉnh trước ngày 16/01/2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ngành, do khối lượng công việc nhiều, sử dụng nhiều kiến thức chuyên môn, ứng dụng nhiều quy định, phương pháp và công nghệ mới. Vì vậy, tại Hội nghị này, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đại biểu tập trung quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, hướng dẫn của Tổng cục Quản lý Đất đai và các ngành chuyên môn có liên quan để có thể triển khai thực hiện tốt nhất công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Sau khi kết thúc hội nghị này, các đại biểu cần triển khai ngay các công việc, tham mưu lãnh đạo tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp huyện, xã tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu và kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.

Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh