Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. (20/03/2020 03:41 PM)

Từ ngày 21/01 đến 09/3/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành đại hội 15 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, quy định; chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020. Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường được Ban chấp hành Đảng ủy thống nhất chọn là Chi bộ đại hội điểm.

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức Trung ương,Thông tri số 13-TTr/TU và Kế hoạch số 207-KH/TU ngày 12/8/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 16/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐU ngày 27/12/2019 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 111-QĐ/ĐU về việc thành lập Tiểu ban Nội dung, nhân sự và Quyết định số 119-QĐ/ĐU thành lập tiểu ban Tuyên truyền, hậu cần giúp việc cho Ban chấp hành Đảng ủy Sở trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH/ĐU ngày 27/12/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh.

Đồng thời, Ban chấp hành Đảng bộ đã tổ chức duyệt kế hoạch, chương trình đại hội, đề án nhân sự của các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm bảo đảm thống nhất các yêu cầu, quy định tổ chức đại hội. Theo đó, ngoài yêu cầu cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cấp ủy viên phải bảo đảm theo quy định, Đảng ủy còn chỉ đạo việc nhất thể hóa bầu bí thư chi bộ là người đứng đầu, cấp trưởng các đơn vị, hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ hoàn thành theo kế hoạch.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở, đảm bảo quy định và cải cách hành chính. Công tác chuẩn bị đại hội được các chi bộ chuẩn bị khẩn trương, chu đáo; các tài liệu, văn kiện của đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ theo quy định; và thực hiện với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, coi trọng chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

 Đại hội các chi bộ đã diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở. Các chi bộ đã tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết và hoạt động của chi bộ, chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, chỉ ra những hạn chế, khó khăn; nêu phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tại đại hội các chi bộ, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và phát huy trí tuệ, các đảng viên đã sôi nổi thảo luận và tham gia nhiều ý kiến, đóng góp thiết thực, xây dựng vào kết quả hoạt động của chi bộ, trong đó chú trọng việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và phương hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác nhiệm kỳ tới. Kết quả bầu cử, các đồng chí chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trúng cử với tỷ lệ số phiếu cao; các bí thư chi bộ là cấp trưởng các đơn vị. Tại đại hội các chi bộ cũng đã bầu 156 đại biểu chính thức và 20 đại biểu dự bị tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội các chi bộ, các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời yêu cầu chi ủy, chi bộ trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, chỉ đạo rà soát gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt được liên quan của từng chi bộ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau Đại hội để chỉ đạo thực hiện thành công nghị quyết Đại hội. Các chi bộ phải chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của công tác thanh kiểm tra trong quản lý nhà nước và công tác giám sát trong đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, nêu cao tính Đảng, tính nêu gương của người đứng đầu và mỗi đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quan tâm tư tưởng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu của ngành trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, góp phần đưa Nghệ An ngày càng phát triển.    

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thật sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch của Đảng uỷ Sở đã đề ra. Đại hội các chi bộ thành công tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí trong từng chi bộ và trong toàn Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Môt số hình ảnh tại ĐH:

Đồng chí Võ Duy Việt Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường.

 

 Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Thái Văn Nông, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường.

 

Đồng chí Võ Văn Ngọc Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

 

Đồng chí Phạm Văn Toàn,Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Phòng Quản lý Đất đai.

 

Đồng chí Thái Văn Nông,Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Đại biểu và các đảng viên Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường.

 

Nguyễn Thị Tiến

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh