Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (17/03/2020 04:08 PM)

Quy định mới về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường nước thải  tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP  ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số  25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

 Nhằm cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, ngày 31/12/2019,  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Trong đó quy định về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường nước thải.  

Theo đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sau đây phải có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (không bao gồm cơ sở đã đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung):

- Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại;

- Luyện kim, tinh chế, chế biến khoáng sản độc hại; phá dỡ tàu biển;

- Sản xuất giấy, bột giấy, ván sợi (MDF, HDF);

- Sản xuất hoá chất, phân bón hoá học (trừ loại hình phối trộn); thuốc bảo vệ thực vật;

- Nhuộm (vải, sợi), giặt mài;

- Thuộc da;

- Lọc hoá dầu;

- Nhiệt điện than, sản xuất than cốc, khí hoá than, điện hạt nhân;

            - Xử lý tái chế chất thải; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

            - Có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hoá chất;

            - Sản xuất pin, ắc quy;

            - Sản xuất clinker;

            - Chế biến mủ cao su;

            - Chế biến tinh bột sắn, bột ngọt; bia, rượu, cồn công nghiệp;

            - Chế biến mía đường;

            - Chế biến thuỷ sản, giết mổ gia súc, gia cầm;

            - Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử;

Đối với các dự án đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư thì công trình phòng ngừa ứng phó sự cố phải được phê duyệt trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án.

Đối với những cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường thì phải lập kế hoạch xây lắp gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh). Sau khi hoàn thành việc xây lắp, phải lập hồ sơ đề nghị xác  nhận hoàn thành công trình theo thủ tục kiểm tra xác nhận công trình bảo vệ môi trường. Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố  được quy định cụ thể tại Khoản 19 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Điều 12 của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các chủ dự án thuộc đối tượng phải  lắp đặt công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện quy định trên./.

                                       Phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT.

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh