Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng quan trắc môi trường – Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Nghệ An – hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 ([1]) (30/12/2019 10:08 AM)

Phòng Quan trắc Môi trường thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017.

 

Từ năm 2016, Phòng Quan trắc Môi trường đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) - Bộ Khoa học và công nghệ đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2005 (số hiệu VILAS 951) tại Quyết định số 400.2016/QĐ-VPCNCL ngày 01/9/2016. Hoạt động thử nghiệm được công nhận với 17 phép thử quan trắc tại hiện trường của các thành phần môi trường không khí xung quanh và môi trường nước mặt, nước ngầm, nước thải, nước đầm phá, nước biển, nước mưa gồm: xác định tiếng ồn, hàm lượng bụi, đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, độ rung, hướng và tốc độ gió; xác định pH, DO, EC, nhiệt độ, độ mặn, TDS, độ đục.

Qua các năm 2017 và 2018, Phòng Quan trắc môi trường tuân thủ áp dụng quản lý hệ thống và luôn đáp ứng đạt yêu cầu về duy trì việc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 tại các đợt đánh giá giám sát.

Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 được xây dựng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với Phòng Thí nghiệm, giúp Phòng Thí nghiệm chứng tỏ mình hoạt động có năng lực và có khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng. Việc sử dụng tiêu chuẩn sẽ tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các Phòng Thí nghiệm và các cơ quan khác, hỗ trợ trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và trong việc hài hoà các tiêu chuẩn và thủ tục.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của TCVN ISO/IEC 17025:2017, năm 2019 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lập kế hoạch chuyển đổi, xây dựng hồ sơ và áp dụng triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 trong hoạt động thử nghiệm của Phòng Quan trắc Môi trường. Qua hơn 3 tháng áp dụng, Phòng Quan trắc Môi trường  - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã được Văn phòng công nhận chất lượng đánh giá và phù hợp các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2017 với 16 phép thử thuộc các thành phần môi trường tại Quyết định số 923.2019/QĐ-VPCNCL ngày 06/12/2019.

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có năng lực, trang bị thiết bị được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tính chính xác, kịp thời các kết quả thử nghiệm, việc hoàn thành chuyển đổi tiêu chuẩn mới sẽ là tiền đề để Trung tâm không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động quan trắc môi trường, giảm thiểu các hàng rào kỹ thuật, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng. Việc hoàn thành chuyển đổi hệ thống quả lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2017, được đánh giá phù hợp yêu cầu đã tiếp tục góp phần khẳng định năng lực của Phòng Quan trắc Môi trường nói riêng và của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An nói chung./.

(Nguồn: Trung tâm QTTN&MT Nghệ An, tháng 12/2019)[1] tiêu chuẩn tcvn iso/iec 17025:2017 “yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tcvn/casco đánh giá sự phù hợp biên soạn, bộ kh&cn công bố. tcvn iso/iec 17025:2017 thay thế cho tcvn iso/iec 17025:2007 và hoàn toàn tương đương iso/iec 17025:2017. các phòng thí nghiệm tuân thủ theo tiêu chuẩn này cũng sẽ vận hành theo các nguyên tắc của tcvn iso 9001.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh