Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội thảo “Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường” (26/11/2020 03:29 PM)

 Ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, thành phố Vinh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường”.  

Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có: Ông Võ  Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Nghệ An có: Ông: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Trung tâm Quan trắc Môi trường của 57/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và các chuyên gia về lĩnh vực môi trường.

Tại Hội thảo Đại diện Tổng cục Môi trường và Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Bắc đã trình bày một số nội dung về: Các quy định quan trắc môi trường trong Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi; Xây dựng quy hoạch tổng thể Quan trắc Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dự liệu QTMT; Đánh giá việc triển khai Quy hoạch và công tác quản lý hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Một số hình ảnh: |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh