Số/Ký hiệu văn bản 63/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 20, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
Nội dung

Tài liệu đính kèm