Số/Ký hiệu văn bản 41/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 19, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể .....
Nội dung

Tài liệu đính kèm