Số/Ký hiệu văn bản 06/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 26, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nội dung

Tài liệu đính kèm