Thuộc tính văn bản:
Văn bản: Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Số/Ký hiệu: 06/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/03/2020
Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu: Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: