Số/Ký hiệu văn bản 5314/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 20, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định về việc Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm