Số/Ký hiệu văn bản 3611\QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Về việc phê duyệt và công bố Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm